خبرهای تازه

حکومت از فزون پول در کود ۹۱ سلب صلاحیت شد – مجلس نمایندگان

(Last Updated On: ژانویه 21, 2020)

صلاحیت حکومت  برای افزودن پول در کود ۹۱ از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گرفته شد. این کمیسیون علاوه نمود که عدم توازن در پروژه های انکشافی مورد دیگریست که حکومت آنرا باید حل نماید.

قرار است مجلس نماینده گان روز چهار شنبه سند بودجه سال مالی را در اجندا شامل سازد تا سرنوشت این سند مهم روشن شود.

درهمین حال کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نماینده گان می گوید تغییرات و تعدیلاتیکه در سند بودجه به حکومت پیشنهاد شده است باید آنرا به گونه جدی در نظر گیرند و نیز صلاحیت “افزودن پول در کود ۹۱ از سوی حکومت” گرفته شد.

سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نماینده گان گفت: “ما از صلاحیت های قانونی استفاده می کنیم و تغییراتی که در سند بودجه وارد شده به خصوص کود “نود و یک” که قید گردیده، صلاحیت ها و بحث ازدیاد بودجه در سکتور های معارف و صحت است، که تعدیل آورده شده و اگر توقعات قانونی مرفوع نشود، احتمالاً این سند رد خواهد شد.”

درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که بی توجهی به ولایات محروم پروژه های انکشافی جفای بزرگ در حق مردم است.

فاطمه عزیز نماینده ی ولایت کندز میگوید: “هر سال موضوع بودجه جنجالی می شود چون توازن در نظر گرفته نمی شود و به بعضی ولایات پروژه های کمتر و به دیگری پروژه های بیشتر داده می شود و باید این موارد در نظر گرفته شود تا بودجه تائید گردد.”

حلیمه صدف کریمی نماینده ی جوزجان میگوید: “سند بودجه ۱۳۹۹ در اختیار وکلا قرار گرفته و سه مشکل اساسی دارد که یکی آن عدم توازن در پروژه های انکشافی است و به ولایات محروم هیچ توجه نشده است.”

با این حال کمیسیون مالی و بودجه تاکید می ورزد که با درنظرداشت چالش های که در سند بودجه وجود داشت، حکومت مسوده جدید آن را آماده می سازد و اگر چالش های موجود در سند بودجه را مرفوع نسازند، نماینده گان مجلس، درین رابطه تصمیم اتخاذ خواهند نمود.

About Ariana News

Avatar

Check Also

به زودی یک هیئت همه شمول مذاکره کننده تشکیل خواهد شد – شورای عالی صلح

(Last Updated On: فوریه 27, 2020)یکی از معاونان شورای عالی صلح از ایجاد شورای عالی …