حکمتیار: حملات استشهادی یک وظیفه مقدس است

(Last Updated On: فوریه 10, 2018)

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در گفتگوی ویژه با آریانانیوز کشته شدن انسان های بیگناه را در هر گونه حملات از طرف هر گروهی حرام خواند اما حملات استشهادی را  مشابه حملات انتحاری میداند و آنرا یک وظیفه مقدس بیان کرد.

آقای حکمتیار در مورد حملاتی که منجر به کشته شدن افراد بی گناه میشود چنین گفته است: ” حملاتی که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت میکند، در نتیجه آن انسان های بیگناه کشته میشود، غیرمحارب، کسیکه سلاح نداشته بر او صدمه میرسد، حرام است. اسلام رد میکند و ما با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم”.

اما او حملات انتحاری را شبیه حملات استشهادی دانست و افزود که این گونه حملات یک وظیفه مقدس در اسلام میباشد.

رهبر حزب اسلامی هم چنان اظهار داشت که در پشت پروژه داعش در افغانستان ایران قرار دارد و جنگجویان این گروه توسط ایران به افغانستان آورده میشود.

رهبر حزب اسلامی در این مورد تصریح کرد: ” شما میگویید انتحاری، ولی ما میگوییم استشهادی؛ حملات انتحاری حملات است که کسی از زندگی خود بیزار آمده و خودکشی میکند. انتحاری یعنی خودکشی، حملات استشهادی یعنی حملاتی که کشته شدن آن در این حملات صد در صد یقینی است، ولی بر اهداف مقدسی است. قطعاً ما از آن حمایت میکنیم.”

پیش از پیوستن حکمتیار به پروسه صلح چندین حمله انتحاری از سوی هواداران این گروه به انجام رسیده بود.

آقای حکمتیار در این مصاحبه اختصاصی به حکومت وحدت ملی نیز تاخت و ادعا کرد که حکومت و سیاست هایش “ناکام” است.

ًبه گفته آقای حکمتیار حلقات نیرومندی در داخل نظام وجود دارند که در سازمان دهی و انجام “حملات انتحاری” به مهاجمان و گروه های مخالف دولت مستقیما کمک میکنند.

رهبر حزب اسلامی در این مورد افزود:”حلقه های نیرومندی در داخل نظام وجود دارند. در داخل حکومت، اداره و نظام  که موترهای شیشه سیاه شان با وسایل و افراد شان انتقال میدهند، همکاری میکنند، حمایت میکنند و با مخالفین دست دارند.”

به باور آقای حکمتیار مهاجمان انتحاری ذریعه موترهای نیروهای امنیتی انتقال و اهداف شان نیز از سوی شماری از اشخاص نفوذی در درون قوای مسلح، مشخص میشوند.

گلبدین حکمتیار پس از مذاکرات طولانی بالآخره در ماه میزان سال ۱۳۹۵ با حکومت وحدت ملی به توافق سیاسی دست یافت.

آزادسازی زندانیان حزب اسلامی، مصئونیت قضایی فرماندهان این حزب و تامین امنیت آقای حکمتیار از موارد کلیدی در این موافقت نامه گفته شده است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

طالبان: آماده ایم با حکومت آینده به عنوان «طرف درگیر» مذاکره کنیم

(Last Updated On: اکتبر 15, 2019) طالبان میگویند که آماده اند با حکومت به میان …