خبرهای تازه

ثبت صدها شکایت علیه کمیسیون انتخابات در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌

(Last Updated On: مارس 29, 2018)

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی میگوید که در پیوند به ایجاد 7355 مرکز رای دهی که از سوی کمیسیون انتخابات فهرست شده است 373 شکایت را دریافت کرده است.

بر بنیاد یافته های این کمیسیون بیشتر شکایت ها از دور بودن مراکز رای دهی است و برای دسترسی واجدان شرایط نیاز به ایجاد مراکز بیشتر است.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید: “برخی از مراکز که از آن شکایت شده 17 کیلومتر دور است و در معلومات که کمیسیون انتخابات به دسترس ما قرار دارد ابهام وجود دارد.”

گلستان صدیقی، رییس تفتیش کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می افزاید: “در برخی محلات که هیچ تهدید وجود ندارد اما کمیسیون در آنجا مرکز را ایجاد نکرده است.”

کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی خواهان تلاش بیشتر کمیسیون انتخابات بر ایجاد مراکز بیشتر است.

علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید: “بیشتر شکایات از عملکرد کمیسیون انتخابات است باید این کمیسیون در این زمینه برای ما اسناد قناعت بخش ارایه کند.”

ظاهراً تهدید های امنیتی سایه سنگینی بر انتخابات پیشرو پهن خواهد کرد. هر چند کمیسیون انتخابات میگوید که فهرست مراکز رای دهی را به نهاد های امنیتی ارایه کرده اما تشدید نا امنی ها بزرگترین دلهره این کمیسیون است.

گزارشگر: فواد ناصری

About Ariana News

Check Also

زاخیلوال: تقابل کشور های منطقه در افغانستان سبب دوام جنگ شده است

(Last Updated On: فوریه 21, 2019) عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد می …