توسعه خدمات صحی بنیاد بیات در هلمند

(Last Updated On: آوریل 14, 2014)

خدمات دوازده ساعته بیمارستان فاطمه بیات درولایت هلمند به 24 ساعت افزایش یافته است. این بیمارستان سه سال پیش از سوی بنیاد بیات در شهر لشکرگاه ساخته شد. باشنده گان این ولایت از دیگر نهاد های خیریه می خواهند تا کمک های مشابه را به مردم ارایه کنند.

غلام حیدر حسینی آمر بیمارستان فاطمه بیات در هلمند می گوید: خدمات 24 ساعته این بیمارستان مشکلات مردم را در بخش طفل و مادر حل کرده است. به گفته ی وی پیش از این هر ماه ده بیمار در بخش زایشگاه این بیمارستان مراجعه می کردند اما این شمار اکنون به 30 نفر رسیده است.

به گفته ی وی اکنون در بخش حفظ الصحه طفل و مادر آگاهی مردم بیشتر شده و به همین دلیل مردم بیشتر به بیمارستان ها مراجعه می کنند. شماری از زنان در این ولایت می گویند بیمارستان فاطمه بیات مشکلات مردم را تاحدی مرفوع ساخته است.

گفتنی‌است که در شماری از ولایت های دیگر هم بیمارستان های مشابه از سوی بیناد بیات ساخته شده است.

About Ariana News

Check Also

مرکز ولسوالی گیرو ولایت غزنی به مکان جدید منتقل شد

(Last Updated On: آوریل 19, 2019) انتقال هسته‌ی مرکزی ولسوالی گیرو ولایت غزنی به مکان …