خبرهای تازه

تلاش ها برای شناسایی ثبت نام شونده‌گان خیالی آغاز شده است

(Last Updated On: ژوئن 27, 2019)

کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز تلاشها برای شناسایی ثبت نام شونده‌گان خیالی خبر می‌دهد.

روند ثبت نام تقویتی برای انتخابات در هجدهم ماه جوزا آغاز شد.

قرار است این روند به روز شنبه ۸ماه سرطان روند ثبت نام تقویتی انتخابات پایان بیابد. روندی که در ۴۵۹ مرکز برگزار شده اما ۳۱ مرکز آن به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته مانده است.

حوال علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید، « درسرتاسر افغانستان بشمول غزنی ۲۳۵۹۳۸ نفر ثبت شده  اند.»

در این میان این کمیشنر کمیسیون انتخابات از آغاز تلاشها برای شناسایی ثبت‌نام شونده گان خیالی و باطل سازی فهرست های تکراری سخن می‌زند.

رحیمه ظریفی، عضوء کمیسون مستقل انتخابات، می گوید، «بیشتر از دوماه است که تلاش داریم تا درهماهنگی با ریاست احصایه مرکزی فهرست های تکراری باطل بسازیم.»

این در حالی است که نحیب الله احمدزی، یکی از رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید، «در تمام کمیسیون یک نفر حرفه‌یی نیست که ما مطمئن باشیم انتخابات به گونه شفاف برگزار می شود.»پ

در همین حال،  کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی شهروندان کشور میخواهد که در دو روز باقی مانده برای انتخابات نام نویسی کنند.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، « از تمام کسانی که بنا به دلایلی نتوانستند به مرکزهای ثبت نام بروند، خواهش میکنیم که در دو روزباقی مانده بروند وخودشانرا نام نویسی کنند.» 

در حالی که قرار است روند ثبت نام تقویتی رأی دهندگان به روز شنبه هفتۀ پیشرو پایان یابد اما کمیسیون انتخابات این روند را در تنها در ولایت غزنی برای یک هفته تمدید کرده است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

غنی: ناکامورا قهرمان آبادی افغانستان است

(Last Updated On: دسامبر 7, 2019) محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور میگوید که پروژه‌های …