تلاشها برای جلوگیری از حیف ومیل کمک‌های خارجی

(Last Updated On: ژانویه 26, 2014)

سرمفتش ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان، از وزارت خارجه کشورش خواسته است که از کمک ها و برنامه های که این وزارت در افغانستان تمویل می کند، نظارت و مدیریت درست کند.

سرمفتش ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید: وزارت خارجه ی امریکا از سال 2005 میلادی به این سو، برای مبارزه با مواد مخدر و انکشاف سیستم قضایی حداقل 223 میلیون دالر مصرف کرده است. آگاهانکارشناسان افغان میگویند: امریکا در نظر دارد کمک هایش را از طریق استخبارت بررسی کند نه از راه دیپلوماتیک .

سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی تازه اش گفته است: امریکا و جامعه بین المللی از سال 2001 میلادی به این سو، برنامه های بازسازی در افغانستان را به پیش می برند که انکشاف سیستم عدلی و قضایی در صدر آن قرار داشته و هدف آن تقویت حاکمیت قانون در افغانستان و دسترسی افغانان به عدالت است. دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت خارجهء این کشور و نهاد های دیگر که در برنامه های گونه گون انکشافی کمک می کنند، خواسته است که پروژه های شان را دقیقاً نظارت کنند.

جان سپکو رییس سیگار:” نیازمندی به قرارداد‌ها باید شفاف و مشخص باشد و قرارداد‌ها باید در جریان ارزیابی به هر سوال پاسخ واضح دهند و مسوولیت را بپذیرند. تمام ادارات کمکی امریکا در افغانستان برای حکومت این کشور حق نظارت و ارزیابی را بدهد. و آن ادارات و موسساتی که در بخش حاکمیت قانون افغانستان را کمک می کنند، باید با هم همکاری کنند”.

شماری ازآگاهان سیاسی از جمله احمد سعیدی میگوید: تمام پول های کمک شده توسط حکومت افغانستان و نهاد های جامعه جهانی حیف و میل شده و اکنون امریکا درنظر دارد تا تحقیقات خودرا توسط استخبارت انجام دهد.


دفتر سر مفتش امریکا به طور خاص از وزارت خارجهء این کشور خواسته است که برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان نظارت بر برنامه های انکشافی مربوط این وزارت را افزایش دهد.

سرمفتش ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان، از وزارت خارجه کشورش خواسته است که از کمک ها و برنامه های که این وزارت در افغانستان تمویل می کند، نظارت و مدیریت درست کند.

سرمفتش ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید: وزارت خارجه ی امریکا از سال 2005 میلادی به این سو، برای مبارزه با مواد مخدر و انکشاف سیستم قضایی حداقل 223 میلیون دالر مصرف کرده است. آگاهانکارشناسان افغان میگویند: امریکا در نظر دارد کمک هایش را از طریق استخبارت بررسی کند نه از راه دیپلوماتیک .

سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی تازه اش گفته است: امریکا و جامعه بین المللی از سال 2001 میلادی به این سو، برنامه های بازسازی در افغانستان را به پیش می برند که انکشاف سیستم عدلی و قضایی در صدر آن قرار داشته و هدف آن تقویت حاکمیت قانون در افغانستان و دسترسی افغانان به عدالت است. دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت خارجهء این کشور و نهاد های دیگر که در برنامه های گونه گون انکشافی کمک می کنند، خواسته است که پروژه های شان را دقیقاً نظارت کنند.

جان سپکو رییس سیگار:” نیازمندی به قرارداد‌ها باید شفاف و مشخص باشد و قرارداد‌ها باید در جریان ارزیابی به هر سوال پاسخ واضح دهند و مسوولیت را بپذیرند. تمام ادارات کمکی امریکا در افغانستان برای حکومت این کشور حق نظارت و ارزیابی را بدهد. و آن ادارات و موسساتی که در بخش حاکمیت قانون افغانستان را کمک می کنند، باید با هم همکاری کنند”.

شماری ازآگاهان سیاسی از جمله احمد سعیدی میگوید: تمام پول های کمک شده توسط حکومت افغانستان و نهاد های جامعه جهانی حیف و میل شده و اکنون امریکا درنظر دارد تا تحقیقات خودرا توسط استخبارت انجام دهد.


دفتر سر مفتش امریکا به طور خاص از وزارت خارجهء این کشور خواسته است که برای انکشاف سیستم قضایی افغانستان نظارت بر برنامه های انکشافی مربوط این وزارت را افزایش دهد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

سرمایه‌گذاران از کمبود زمین در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل شاکی اند

(Last Updated On: آگوست 23, 2019) بیش از۲۰۰ کارخانه تولیدی در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل، …