تظاهرات به گونه بی سابقه بخاطر تغیر لین برق 500 کیلوات در کابل راه انداز می شود

(Last Updated On: جولای 22, 2016)

5

جنبش روشنایی میگوید برای وادار کردن حکومت به تغییر مسیر لین برق واداراتی ترکمنستان فردا بی پیشینه ترین تظاهرات را درکابل راه اندازی خواهد کرد. اعضای این جنبش مدعی اند که حکومت درب مذاکره با انان را بسته کرده است .

اعضای این جنبش می گویند حکومت باید برای تامین امنیت هزاران معترض روز شنبه را رخصتی عمومی اعلام کند. انان همچنان خواستار پایادن دادن به به آنچه تبعیض سیستماتیک از سوی حکومت می خوانند هشدار میدهند که هرگز از این خواست عدالت خواهی شان کوتاه نخواهند امد. اما در عین زمان شماری از باشنده گان ولایت بامیان جنبش روشنایی را به دنبال کردن اهداف سیاسی و قومی متهم می کنند .

جنبش روشنایی به برگزاری تظاهرات روز شنبه بار دیگر تاکید می کند شماری از اعضای این جنبش روز جمعه در مصلای عبدالعلی مزاری می گویند روز شنبه هزاران معترض برای تغییر مسیر برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان به جاده های کابل خواهند ریخت. این جنبش تاکید دارد تا زمانیکه مسیر انتقال برق از   بامیان نگذرد به عدالت خواهی شان ادامه خواهند داد اعضای جنبش از حکومت می خواهند روز شنبه را درکابل رخصتی عمومی اعلام کند .

داود ناجی عضو جنبش روشنایی میگوید” فردا مردم با حضور در خیابان های کابل برای تحقق مطالبان بر جنبش حضور یابند و از حکومت میخواهیم که برای تامین امنیت فردا را اخصتی عمومی اعلام کند.”

همزمان با این فردا هزاران تن نیز در اروپا نیز برای تغییر مسیر این برق دست به تظاهرات خواهند زد. جنبش روشنایی میگوید تازمانیکه این خواست انان از سوی حکومت پذیرفته نشود تظاهرات آنان ادامه خواهد داشت.

احمد بهزاد عضو جنبش روشناییگفت “تطبیق ماستر پلان اصلی برق 500 کیلووالتی از راه بامیان خواست اصلی ما است و تازمانیکه پذیرفته نشود از این مطالبه ملی وعدالت خواهی خود کوتاه نخواهیم امد”.

اما در این جا کارکرد جنبش روشنایی با انتقاد های زیادی ازسوی شماری از باشنده گان بامیان روبروست انان میگویند که راه سمنگان بامیان و میدان وردگ را بدیل سوم برای انتقال برق وارداتی ازبکستان به کابل پیشنهاد میکنند و اعضای جنبش روشنایی را به بهره برداری های سیاسی و قومی متهم میکنند.

ذین الله رونق سیغانی باشنده بامیانگفت “جنبش روشنایی بیشتر شکل قومی و سیاسی را به خود گرفته و در راس این جنبش یک درصد هم بامیانی ها هم نیستند.”

محی الدین فرهمند باشنده بامیانمیگوید “راه ابریشم بهترین راه است برای انتقال لین این برقاست.”

در این میان شماری از پایتخت نشینان در برابر جنبش روشنایی جنبش روشن فکری را ایجاد کرده و خواستار مانع شدن تظاهرات روز شنبه از سوی حامیان جنبش روشنایی در کابل می باشند .

جنبش روشنایی پیش از این در ماه جوزای سال روان   در کابل دست به اعتراض زد که پولیس به خاطر جلوگیری از حرکت معترضان به سوی مرکز شهر جاده های پایتخت را با کانتینر ها مسدود کرده بود .

جنبش روشنایی مدعیست که مسیر انتقال برق ترکمنستان ولایت بامیان بوده است که کابینه ان را ازطریق سالنگ تغییر داده است و اکنون انان تاکید دارند که باید برق ورداتی از طریق بامیان انتقال یابد.

گزارشگر: فواد ناصری

About Ariana News

Avatar

Check Also

از یک حمله راکتی بر شهر کابل جلوگیری شد

(Last Updated On: سپتامبر 21, 2019) پولیس میگوید که یک طالب مسلح که قصد داشت …