بیمه آتش سوزی در افغانستان از سوی شورای وزیران اجباری شد

(Last Updated On: ژانویه 8, 2013)

مسوولان در وزارت مالیه میگویند: تا آغاز سال جدید خورشیدی، برای تمام تاجران و سرمایه گذاران مهلت داده شده که سرمایه ها و مراکز تجارتی شان را در برابر آش سوزی ، بیمه نمایند.

فضل الباری ممتاز رییس امور بیمه های وزارت مالیه گفت: برای جلوگیری از خسارات آتش سوزی های بزرگ که امسال کابل شاهد چندین حادثه بود، شورای وزیران تصمیم گرفت تا بیمه آتش سوزی اجباری باشد.

به گفته وی شرکت های بیمه افغانستان در سال جاری ، چهار و نیم میلیون دالر را برای کسانی که متضرر شده بودند، بیمه جبران خساره پرداخته است.

رییس امور بیمه های وزارت مالیه ازعدم آگاهی مردم در رابطه خدمات بیمه یاد آورد شده گفت:  تاپایان سال گذشته ، تنها نزدیک به  دو درصد از شهروندان افغان در مورد بیمه آگاهی داشتند.

آقای ممتاز بر نظارت از شرکت های بیمه خصوصی تاکید نمود و گفت در صورت عدم مسوولیت پدیزی، این شرکت ها با بر خورد قانونی مواجه خواهند شد.

وزارت مالیه در سال 1390  برای نخستین بار، 91 میلیون افغانی از مجرای ارایه خدمات بیمه عواید بدست آورد.

مسوولان این وزارت می گویند،  امسال پنج شرکت  بیمه چهار و نیم میلیون دالر را برای افرادی که از خدمات بیمه در افغانستان استفاده میکردند، جبران خساره پرداخت کرده است.

About ATN News

Check Also

کاهش بی‌پیشنه پول افغانی در برابر دالر

(Last Updated On: آوریل 9, 2019) بهای دالر در برابر پول افغانی افزایش یافته و …