خبرهای تازه

بیش از ۲۰ هزار مشاور با معاش های گزاف در ادارات دولتی استخدام شده اند

(Last Updated On: دسامبر 17, 2017)

در ادارات دولتی حکومت وحدت ملی ۲۲ هزار مشاور که هرکدام ماهانه از ۳۰ تا ۲۵۰ هزار افغانی حقوق دریافت میکنند تا کنون استخدام شده اند.

به گفته منبعی که با آریانا نیوز صحبت کرده بیشتر این مشاوران در وزارت های مالیه، داخله، صحت عامه و معارف استخدام شده اند.

اما کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این رابطه میگوید که بیشتر مشاوران براساس پروژه ها گماشته شده و بررسی ها در مورد موثریت آنها جریان دارد.

اکثرا و برخی از اعضای مجلس نمایندگان به این باور اند که وجود این مشاوران در ادارات دولتی هیچ تاثیری روی کیفیت کار نداشته و آنها براساس روابط گماشته شده اند.

رمضان بشردوست، یک عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفته است:”متاسفانه دولت افغانستان به دولت مشاوران مبدل شده است مشاور برای خود مشاور می گمارد و معاشات دالری میگیرند و روی بودجه نیز تاثیر گذاشته است.”

به گفته بعضی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، استخدام هزاران مشاور در ادارات دولتی تاثیرات ناگواری روی وضعیت اقتصادی افغانستان داشته است.

ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس در این مورد گفته است: “”برخی از مشاورین تنها معاش بگیر هستند نه اینکه انان کدام موثریت داشته باشند.”

About Ariana News

Avatar

Check Also

به زودی یک هیئت همه شمول مذاکره کننده تشکیل خواهد شد – شورای عالی صلح

(Last Updated On: فوریه 27, 2020)یکی از معاونان شورای عالی صلح از ایجاد شورای عالی …