بیست و پنج هزار بست خالی اما بیکاری به اوج خود رسیده است: نیازی

(Last Updated On: آوریل 1, 2016)

3

حکومت افغانستان می گوید بیست و پنج هزار بست خالی در اداره های حکومتی وجود دارد ، اما جوانانی که از بیکاری به ستوه امده اند می گویند با وجود داشتن مدرک های عالی تحصیلی هنوز شغلی به دست آورده نتوانسته اند.

برخی آگاهان نیز بدین باور اند که استخدام در اداره های حکومتی سلیقه یی می باشد.

 از میان نزدیک به ۲۵هزار شهروندی که در جریان سال گذشته افغانستان را ترک کرده اند۷۰درصد آن را جوانان تشکیل میدهند عمده ترین علت ترک کشور نبود امنیت و کار گفته می شود .

 درعین زمان مقام های حکومتی از موجودیت ۲۵هزار بست خالی سخن می گویند ، اما شهروندان افغان این حرف ها را ادعایی بیش نمی دانند .

احسان اللهباشنده کابل میگوید ” نه کار است ونه زمینه کار در افغانستان وما در مورد هیچ بسته خالی کار چیزی نمی دانیم.”

 عین الله باشنده کابل گفت ” برما هرروز در رسانه ها دروغ می گویند که در چی اندازه پست های خالی در وزارت ها درایم ما خو هرروز در این وزارت خانه ها به دنبال کار می گردیم اما کجاست کار.”

 از سوی هم رییس اتحادیه صنفی کار گران می گویداستخدام در اداره های حکومتی اکثر جنبه سلیقه یی دارد .

کاکوجان نیازی رییس اتحادیه صنفی کارگران میگوید “پست های خالی برای جوان ما نیست او پست ها را رییسان ووزارت نگه داشته اند تا به بچه ونواسه هایش تقدیم کند.”

 خواستیم دیگاه حکومت افغانستان را در مورد این بست های خالی داشته باشیم اما قادر به پاسخ گیری نشدیم.

 این در حالیست که ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، یکی از وعده‌های اصلی رئیس جمهورغنی در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش بود.اما بسیاری از مردم به این باورند که آقای غنی در زمینه کارآفرینی موفق نبوده است .

 

گزارشگر : علی اصغری

 

About Ariana News

Avatar

Check Also

سرمایه‌گذاران از کمبود زمین در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل شاکی اند

(Last Updated On: آگوست 23, 2019) بیش از۲۰۰ کارخانه تولیدی در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل، …