بنیاد انتخابات شفاف (تیفا) اگر جلو تخلفات در ثبت نام رأیدهندگان گرفته نشود، انتخابات شفاف نخواهیم داشت

(Last Updated On: آگوست 27, 2013)

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان ( تیفا) میگوید درصورتیکه برخی ازچالش ها وتخلفات در روند ثبت نام رایدهندگان ازمیان برداشته نشود، شفافیت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، زیرپرسش خواهد رفت.

براساس گفته های تیفا آنان در یافته اند که دربیست وپنج ولایت دو اعشاریه پنجاوپنج درصد ثبت شونده گان توانسته اند بدون ارایه اسناد هویت، کارت رایدهی بدست آورند.

این نهاد همچنان گفته است که یک اعشاریه چهل و چهاردرصد ازافراد زیرسن توانستند کارت رایدهی بگیرند.

تیفا میگوید توسط 27 نهاد همکار خود که مرحله اول روند ثبت نام رایدهنده گان را در 25 ولایت افغانستان تحت نظارت داشتند دریافته اند که این برنامه با وجود دست آوردها، باتخطی های نیزهمراه است.

تاخیر دربازشدن مراکز ثبت نام وهمچنان بسته شدن قبل از وقت این مراکز درصورت نبودن مراجعین، کمبود شمار کارمندان ثبت نام  رایدهنده گان، وبعضاً عدم رسیده گی به کار ثبت نام کننده گان ازجمله این کاستی های این برنامه به حساب میاید.

نعیم ایوبزاده رییس بیناد انتخابات شفاف افغانستان( تیفا ) گفت:” 2 اعشاریه 55 درصد افراد توانسته اند بدون داشتن سند هویت کارت رایدهی بدست اورند، 1 اعشاریه 44 درصد افراد زیرسن قانونی توانستند کارت رایدهی بگیرند و همچنان کمرنگ بودن حضور ناظرین احزاب سیاسی و در بعضی موارد دور بودن مراکز ثبت نام زنان، از مواردی است که نهاد های همکار با تیفا گزارش داده اند”.

اما کمیسیون مستقل انتخابات ضمن پذیرفتن بعضی از این مشکلات، بدست آوردن کارت رایدهی افراد زیرسن قانونی را رد کرده میگوید:” درصورت بدست آوردن چنین اسناد، تیفا باید آن را با این کمیسیون شریک سازد”.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید:” ازآغاز روند ثبت نام رای دهنده گان تا کنون بیش از600 هزارتن کارت رایدهی بدست آورده اند که نزدیک به 150 هزاران را زنان تشکیل میدهند”

به گفته وی با این همه، آمار مشارکت زنان در روند ثبت نام رایدهی باید بلند برده شود.

About Ariana News

Avatar

Check Also

کشته شدن ۹ تن از نیروهای خیزش مردمی در حمله طالبان – کاپیسا

(Last Updated On: فوریه 18, 2020)منابع امنیتی در ولایت کاپیسا میگویند که ۹ تن از …