بند آب دهله قندهار بازسازی خواهد شد

(Last Updated On: آوریل 15, 2014)

وزارت انرژی و آب در قندهار می گوید بند آب “دهله” را باز سازی می کنند.

وزیر انرژی و اب می گوید، سد بند آب را 8 متر مرتفع تر می سازند، تا آب بیشتر ذخیره شود.

مسوولان می گویند بخاطر این کار 270 میلیون دالر اختصاص داده شده است.

آب بند ، دهله، قندهار زمین های زیادی را ویران ساخته است، اما حال آب این بند برای آبیاری زمین ها کافی نیست.

وزارت انرژی و آب با در نظر داشت این مشکلات می خواهد دیوار این بند را مرتفع بسازد.

مسوولان در این وزارت می گویند، دیوار این بند 50 متر ارتفاع دارد و باید بیشتر مرتفع شود.

وزیر انرژی و اب در جریان دیدار از این بند گفت، با بلند شدن دیوار بند سطح آب هم زیاد میشود، و در این پروژه ملی همه مردم باید همکار باشند.

در همین حال توريالى ويسا والی قندهار بخاطر اعمار این بند می گویند، ساخت این بند در عرصه زراعتی خیلی موثر است و با تکمیل این پروژه نبود برق هم در این ولایت از بین میرود.

مسوولان وزارت انرژی می گویند با بلند ساختن 8 متر این بند میتواند 31497 جریب زمین را آبیاری کند.

About Ariana News

Avatar

Check Also

سرمایه‌گذاران از کمبود زمین در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل شاکی اند

(Last Updated On: آگوست 23, 2019) بیش از۲۰۰ کارخانه تولیدی در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل، …