بعضی اقوام دیگر نیز خواهان «درج قومیت شان» در شناسنامه های برقی شده اند

(Last Updated On: اکتبر 26, 2017)

در حالیکه اداره توزیع شناسنامه های برقی آماده توزیع شناسنامه هاست اما اقوام دیگری که در افغانستان زندگی می کنند خواهان درج قومیت شان در این شناسنامه ها شده اند.

اداره ثبت و احوال و نفوس می گوید اقوام دیگری هم هستند که نام شان حتی در قانون اساسی ذکر نشده است اما آنان خواهان درج نام اقوام شان در شناسنامه های تازه شده اند.

روح الله احمدزی، سخنگوی اداره ثبت احوال و نفوس گفت: “کمیسیون روی این مورد جداً کار می کند. ما منتظر فیصله کمیسیون هستیم که چقدر می توانند نام اقوام دیگر را درج کند.”

اداره شناسنامه های برقی می افزاید که از رهگذر مالی و فنی مشکلی برای توزیع این شناسنامه ها ندارد.

حکومت باور دارد که مراحل قانونی و فنی این روند حل شده است.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به آریانانیوز گفت: “ما توقع داریم که توزیع شناسنامه ها آغاز شود. هیچ گونه مشکل در کار نیست. بحث بودجه هم حل شده است.”

در همین حال حقوق دانان تاکید می روزند که نباید هیچ قومی از سوی حکومت مورد تبعیض قرار بگیرند و نام اقوام دیگر نیز در شناس نامه های برقی افزوده شود.

عبدالوحید فرزه یی، عضو شورای حقوق دانان افغانستان در مورد گفت: “وقتی قانون اساسی سایر اقوام می گوید هر افغان حق دارد به عنوان شهروند کشور قوم اش در شناسنامه های برقی درج شود و به این خواست شان احترام گذاشته شود.”

پیش از این اداره توزیع شناسنامه های برقی گفته بود که نام های اقوامی که در قانون اساسی درج نشده است در شناس نامه های برقی درج نخواهد شد اما اکنون دیده شود که درج نام این اقوام بن بست دیگر را برای آغاز این روند ایجاد کرده است.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Avatar

Check Also

مجلس نمایندگان: از کود ۹۱ به مقاصد شخصی استفاده شده است

(Last Updated On: دسامبر 8, 2019)کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید از کود ۹۱ که …