خبرهای تازه

برنامۀ انکشاف روستاهای افغانستان به 246 میلیون دالر نیاز دارد

(Last Updated On: ژانویه 24, 2013)

وزارت احیا وانکشاف دهات میگوید:

برنامۀ انکشاف روستاهای افغانستان به 246 میلیون دالر نیاز دارد تا این برنامه را بگونه لازم در سراسر افغانستان عملی کند.

در ده سال گذشته دومین تمویل کنندۀ بزرگ این برنامه خود مردم افغانستان بوده است.

ویس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید:

یکی از برنامه های موثر این وزارت در بهبود وضیعت اقتصادی مردم افغانستان در ده سال گذشته برنامه مشترک این وزارت با مردم محلی زیر نام انکشاف روستا ها بوده است.

به گفتۀ وى:

از 65 هزار پروژۀ پلان شده در 30 هزار روستای افغانستان 52 هزار آن تاکنون تکمیل شده است.

همزمان با این بانک جهانی 250 میلیون دالر را برای ادامه کار این برنامه تا 5 سال دیگر به حکومت افغانستان کمک کرد.

ویس برمک وزیر احیا وانکشاف دهات میگوید که:

هنوز این برنامه به پول پیشتری نیاز دارد.

رابرت سام رییس بانک جهانی برای افغانستان تاكيد نمود :

“به دلیل آنکه این برنامه دست آورد های خوبی برای مردم افغانستان داشته است وهدف ما از این کمک تقویت این برنامه در آینده نيز است و امیدواریم که وزارت های دیگر افغانستان نیز برای تطبیق برنامه هایشان از شورا های انکشافی روستا ها استفاده نمايند”.

براساس آمارهای وزارت احیا وانکشاف دهات درده سال گذشته نزدیک به 5/1 میلیارد دالردر برنامه انکشاف روستاها به مصرف رسیده که مردم افغانستان ده در صد در آن سهم داشته است.

About ATN News

Avatar

Check Also

عملیات دستگیری قیصاری بدون دستور مرکز بوده است

(Last Updated On: ژانویه 23, 2020)عملیات بر منزل نظام الدین قیصاری در ولایت بلخ، بدون …