«برخی از کارمندان بلند رتبه وزارت خارجه هیچ سند تحصیلی ندارند»

(Last Updated On: آوریل 17, 2018)

کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان می گوید در وزارت خارجه برخی از کارمندان بلند رتبه ای است که هیچ سند تحصیلی ندارند.

این کمیسیون مجلس نماینده گان همچنان می گوید که معین اداری وزارت خارجه و رییس منابع بشری این وزارت برخلاف قانون خدمات ملکی دیپلومات ها را استخدام کرده اند.

قادر زازی وطن دوست، عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان گفت:”در تقرری ها اکثریت دوسیه ها را همان روزیکه ما چک کردیم بعضی دیپلومات ها را دیدیم کلن همان قانون خدمات ملکی را وچیزی را که یک مامور خدمات ملکی که تعیین می شود او قانون مراعات نشده است حتی از لیسانس چی میکنی ما از صنف دوازدهمش سند پیدا کرده نتوانستیم.”

وزارت خارجه کشور تصویری را از چگونگی آزمون تقرری ها  دارد و ادعا می کند که این زمینه ساز اصلی اصلاحات در تقرری ها است.

اما واقعیت این همه اصلاحات تا چی حد می تواند به دستگاه دیپلوماسی دولت آسیب بزند در حالیکه کمیسون خارجی مجلس هم ابراز میدارد برای آوردن اصلاحات در بخش های مختلف به ویژه تقرری ها کارکرده اند.

سید علی کاظمی، عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان بیان داشت:”نبود یک سیستم دیپلوماسی خوب در کشور چالش زا شده است وزارت خارجه افغانستان از این مورد مستثنی نیست.”

برخی از اعضای مجلس نمایندگان هم به این باور اند که عدم سیاست گزاری جدی در بخش روابط خارجی می تواند تاثیر منفی در سیاست داخلی کشور نیز داشته باشد.

عبدالستارخواصی نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان اظهار داشت:”یک دولت اگر قادر باشد سیاست خارجی خودش را تنظیم کند می تواند سیاست داخلی را نیز بهتر داشته باشد و این روابط خارجی افغانستان به گونه متزلزل شده است.”

خواستیم در این مورد نظر وزارت امورخارجه را با خود داشته باشیم اما با تماس مکرر ،   ما از سوی سخنگویان این وزارت جواب در یافت نکردیم.

پیش از این هم از وجود فساد و  تقرری ها به اساس روابط در وزارت خارجه شکایت های وجود داشت اما این وزارت آن زمان هم در مورد حاضر به پاسخگویی نشد.

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …