با ایجاد شبکه‌های مخابراتی کاغذپرانی در نهادهای حکومتی کاهش می یابد

(Last Updated On: فوریه 5, 2014)

حامدکرزی رییس جمهور افغانستان هنگام گشایش یک شبکه ی مخابراتی بیان داشت، سرمایه گذاری‌ها باعث کاریابی در کشور می شود.

امیرزی سنگین – وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید، ایجاد این شبکه سهولت های زیادی را مهیا می سازد.

رییس جمهور کرزی می گوید: پیشرفت برنامه های تکنالوژی باعث کاهش کاغذ پرانی ها در نهادهای دولتی خواهد شد.

ازسوی هم وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید، به زودی پوشش این شبکه سرتاسری خواهد شد وسهولت های سریع انترنت را برای افغان ها فراهم خواهد کرد.

مسئولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گویند، درسال جاری این وزارت 60 میلیون دالرعاید داشته واین شرکت نیز باسرمایه گذاری های این وزارت ایجاد شده است.

About Ariana News

Check Also

دوازده جنگجوی طالبان در عملیات بلخ کشته و زخمی شدند

(Last Updated On: می 25, 2019) در نتیجه درگیری میان نیروهای ارتش و طالبان مسلح …