خبرهای تازه

با ایجاد شبکه‌های مخابراتی کاغذپرانی در نهادهای حکومتی کاهش می یابد

(Last Updated On: فوریه 5, 2014)

حامدکرزی رییس جمهور افغانستان هنگام گشایش یک شبکه ی مخابراتی بیان داشت، سرمایه گذاری‌ها باعث کاریابی در کشور می شود.

امیرزی سنگین – وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید، ایجاد این شبکه سهولت های زیادی را مهیا می سازد.

رییس جمهور کرزی می گوید: پیشرفت برنامه های تکنالوژی باعث کاهش کاغذ پرانی ها در نهادهای دولتی خواهد شد.

ازسوی هم وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید، به زودی پوشش این شبکه سرتاسری خواهد شد وسهولت های سریع انترنت را برای افغان ها فراهم خواهد کرد.

مسئولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گویند، درسال جاری این وزارت 60 میلیون دالرعاید داشته واین شرکت نیز باسرمایه گذاری های این وزارت ایجاد شده است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

هند: با حکومت جدید افغانستان روی مبارزه با هراس‌افگنی و تامین صلح فراگیر کار میکنیم

(Last Updated On: فوریه 20, 2020) هند پیروزی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری …