خبرهای تازه

بانک مرکزی سهولت های جدید قرضه دهی را فراهم کرده است

(Last Updated On: آوریل 26, 2015)

BANK MARKAZI 1

بانک مرکزی افغانستان از فعال شدن نظام قرضه دهی از بانک های خصوصی برای متشبثین سخن میزند.

مسوولان بانک مرکزی  می گویند که با عملی شدن دو پروژه جدید تسهیلات لازم قرضه دهی برای سرمایه گذاران در کشور فراهم خواهد شد.

مسوولان بانک مرکزی می گویند که آنان دو نظام جدید را در افغانستان فعال کرده اند به اساس آن مسوولان شرکت های کوچک ومتشبثین خصوصی میتوانند از بانک های خصوصی قرضه بگیرند.به گفته این مسوولان فعال کردن نظام ثبت اعتبارعامه وثبت حقوقی رهنی براموال منقول 5/2 ملیون دالر هزینه برداشته است که از سوی بانک انکشافی آسیای و اداره حرکت پرداخت گردیده است.

نثاراحمد یوسفزیآمربخش ثبت اعتبارعامه

BANK MARKAZI 2

 “درگذشته هرگاه متشبثین خصوصی میخواستن که از بانک قرضه بدست بیاورند باید چندین تضمین میداشتن اما حالا از طریق آنلاین میتوانند که تمام جزییات شانرا بانک ها معلوم کنند. “

درهمین حال مسوولان بانک مرکزی میگویند که سکتور خصوصی میتوانند آنلاین از 15 بانک خصوصی کشور قرضه دریافت کنند.  .

خان افضل هده والسرپرست بانک مرکزی

BANK MARKAZI _4

“هدف از فعال کردن این سیستم این است که زمینه کار مساعد گردد. تولیدات داخلی افزایش یابد. و زمینه رقابت برای شرکت های کوچک در کشور مساعد گردد.”

 به گفته آنان  در نتیجه تطبیق این دونظام تا کنون نود هزار قرارداد در نظام ثبت اعتبارات عامه به ارزش مجموعی 49 میلیارد افغانی ثبت گردیده است.

گزارشنعمت الله احمدی

About Ariana News

Check Also

سرپرست جدید اداره هلال احمر معرفی شد

(Last Updated On: فوریه 16, 2019) سروردانش، معاون دوم ریاست جمهوری، امروز طی مراسمی، حسن …