خبرهای تازه

بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر را به حکومت افغانستان کمک کرد

(Last Updated On: آوریل 10, 2018)

بانک جهانی در سلسله کمک هایش این بار ۶۹۱ میلیون دالر را به افغانستان کمک  کرد که قرار است این پول در بخش های بهداشت، توسعه خدمات مخابراتی، و ظرفیت سازی بانک ها هزینه شود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور امروز طی نشست مشترک خبری با معاون بانک جهانی در کابل گفت: “قرارداد ۶۹۱ میلیون دالر امریکایی را امروز ما به امضا می‌رسانیم که آن در سه بخش است، ۶۰۰ میلیون آن مربوط پروگرام صحتمندی می‌شود که از طریق وزارت صحت عامه ما به مصرف می‌رسد، پروگرام دوم، موضوع دیجیتل کاسا است که در حدود ۵۱ میلیون دالر امریکایی به آن تخصیص داده شده.”

آقای حکیمی افزود: “پروژه سوم که حدود ۴۰ میلیون دالر امریکایی است، آن برای بانک‌های دولتی ما، برای ظرفیت‌سازی شان و هم برای اینکه بانک‌های ما به معیارهای خود را عیار سازند”. 

بخش بیشتر این کمک ها به صورت اختصاصی برای رساندن خدمات بهداشتی به مناطق دوردست و محروم کشور اختصاص داده شده است.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت نیز تاکید کرد که بخش عمده این کمک ها برای خدمات و ایجاد مراکز صحی در مناطق دور دست کشور هزینه خواهد شد.

قرار است ۵۱ میلیون دالر این کمک برای انتقال خط فایبر نوری که جز اتصال برق کاسا یک هزار است هزینه شود که با انتقال این خط، نه ولایت افغانستان به فایبر نوری وصل خواهند شد.

شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و فن آوری اظهار داشت که این کمک ها افغانستان را در ایجاد حکومتداری الکترونیکی کمک میکند.

ظرفیت سازی بانک ها و ایجاد بخش های قرضه زراعتی و صنعتی در بانک های دولتی هدف دیگر این کمک ها را شکل می دهد.

ایتل سن هاوسر، معاون بانک جهانی برای جنوب آسیا در این مورد گفت: “به نمایندگی از بانک جهانی باید بگویم که این  کمک  برای پیشرفت افغانستان گام بسیار خوب است”.

بانک جهانی در حالی بخش بزرگ این کمک ها را برای خدمات بهداشتی ویژه کرده است که به تازگی وزیر بهداشت گفته بود کاهش کمک های جهانی در بخش بهداشت نگران کننده است.  

About Ariana News

Avatar

Check Also

سفیر افغانستان در امریکا از خروج زودهنگام نظامیان خارجی ابراز نگرانی می‌کند

(Last Updated On: اکتبر 17, 2019) رویا رحمانی، سفیر افغانستان در ایالات متحده امریکا، از …