خبرهای تازه

بانوی اول: زنان در ادارات دولتی و خصوصی مورد خشونت جنسی قرار میگیرند

(Last Updated On: ژانویه 10, 2018)

رولا غنی، بانوی اول کشور امروز در نشست خبری راجع به نقش زنان در حکومت گفت زنان افغان هنوز در ادارات دولتی و خصوصی مورد خشونت های جنسی قرار میگیرند.

بانوی اول کشور با یاد آوری و تحسین از رفتارهای ۴۰ سال پیش در برابر زنان افغان گفت: ” مه خوب به یاد  دارم که 44 سال قبل زنان به چشم نیک دیده می شدند به دیده نا موس خود می دیدن اما حالا زنان در ادارت دولتی و خصوصی مورد خشونت های جنسی در بازار ها و در هر جای قرار می گیرند.”

نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ایجاد پالیسی نقش و مصئونیت زنان خبر داده و اطمینان داد تا محیط بهتری برای زنان در دفاتر فراهم نماید.

آقای نادری در مورد این پالیسی هم چنان افزود: “این میسیون پالیسی را برای نقش و مصونیت زنان در ادارات دولتی ایجاد کردهو تلاش میکند مجازات و مکافات را هم در نظر داشته باشیم”.

کمیسیون اصلاحات اداری همچنان می گوید در طرح تازه این کمیسیون، بلند بردن ظرفیت زنان در ادارات نیز مد نظر گرفته شده است.  

About Ariana News

Check Also

غنی: بدون خواست مردم هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت

(Last Updated On: دسامبر 14, 2018) رییس جمهور غنی می گوید بدون خواست مردم، هیچ …