خبرهای تازه

باشندگان پامیرهای بدخشان از مشکلات گوناگون شکایت میکنند

(Last Updated On: دسامبر 25, 2014)

6

شماری ازباشندگان پامیرهای بدخشان از مشکلات شکایت می کنند که تا هنوز در آن مناطق به آن یا دسترسی ندارند و یا هم خدمات اندک است. نبود خدمات صحی، ساختمان مکتب، سرک وکمبود مواد غذایی درفصل زمستان از مشکلاتی عمده یی اند که این باشندگان به آن اشاره می کنند و می گویند  طی ۱۳ سال گذشته درپامیرها توجه صورت نگرفته است.

روستاهای پامیرولسوالی واخان ولایت بدخشان ازدورترین مناطق این ولایت به شمارمیرود؛دشواریگذر بودن راه ها و بندش آن در زمستان مردم این ولسوالی را با مشکلات زیادی مواجهکرده است.

عبدالرسول باشندهپامیرها میگوید، هفت شبانه روز را پیاده طی کرده اند تامشکلات شانرا به مسوولین محلی بدخشان برسانند.

نجم اللهباشنده پامیر ها میگوید،حدود  ۵۰۰ خانواده که درآ ن محل زندگی میکنند یک فیصد هم از نعمت سواد بنا بر نبود مکاتب بهرمند نمیباشند ویا اگر مریض شوندبه علت عدم دسرسی به مراکز صحی ونرسیدن به مو قع نزد داکتر بیماران جان های شانرا را ازدست میدهند.

واکسپاپ باشدگان پامیرهای بدخشان 1 2 3 4

عبدالرزاق نام ازحکومت وحدت ملی می خواهد که توجه بیشتری به مردم این مناطق داشته باشند.

 نجیب الله باشنده دیگرهشدارمیدهند، اگربا آنان همکاری صورت نگیرد به علت کمبود مواد غذایی درفصل زمستان فاجعه ی رخ خواهد داد.

شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان با تائید مشکلات قرغزهای پامیرولسوالی واخان بدخشان میگویدکه، بنا به سردی هوا و مسدود بودن راه های  مواصلاتی در زمستان نمیتوانند به مشکلات آنان بگونه اساسی رسیده گی کنند.

درپامیرهای ولسوالی واخان ولایت بدخشان بیش از ۵۰۰ خانواده زندگی میکنند.که اقتصاد مردم پامیرهای واخان بدخشان متکی به مالداری میباشد، اما خشکسالی ضربات محکمی بر اقتصاد آنها وارد کرده است.

About Ariana News

Check Also

سکات میلر از حضور گروه داعش و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرد

(Last Updated On: می 21, 2019) جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو و امریکایی در …