بازرگانان افغان از وجود مشکلات در اخذ ویزه امارات متحده عربی شاکی اند

(Last Updated On: آگوست 5, 2015)

Dubai

تا هنگامی که گذرنامه های برقی افغانان ازسوی وزارت خارجه افغانستان تائید نگردد، امارات متحده عربی صدور ویزه را به اتباع افغانی ممنوع کرده است.

شماری از بازرگان افغان با انتقاد از این عملکرد امارات متحده عربی  می گویند که این کار آنان را با دشواری های زیادی روبه رو کرده است.

درهمین حال ریاست گذر نامه این اقدام امارات متحده عربی را مغایر قوانین جهانی میداند و می گوید که  پیشنهادی به شورای امنیت داده است تا برای حل این معضل حکومت اقدام نماید.

 

از چندی به بدین سو امارات متحده عربی صدور ویزه را برای شهروندان افغان تا هنگامی که گذرنامه های برقی شان را دروزارت امور خارجه افغانستان تائید نکنند، ممنوع کرده است که این کار چالش های زیادی را برای افغانان به ویژه بازرگان به میان آورده است.

 شماری از بازرگان از حکومت می خواهند تا این موضوع را به زودی حل کند.

محسن امیری یکتن از بازرگان میگوید ” موضوع تائیدی گذرنامه ها در وزارت امور خارجه ما را با چالش های زیادی روبه رو کرده است و گرفتن ویزه بسیار زمان گیر شده است و امارات متحده عربی اولین کشوری است که این اقدام را کرده است .حکومت باید این موضوع را به زودی حل کند تا افغانانی که میخواهند به این کشور سفر کنند، با مشکل روبه رو نشوند.”

یونس ویار یکتن دیگر از بازرگان در این مورد چنین گفت ” تصمیم که امارات متحده عربی گرفته است بسیار برای ما نگران کننده و مشکل ساز شده است. و این کار توهین به حکومت و هویت ما که گذر نامه است میباشد و این موضوع باید از سوی حکومت جدی گرفته شود.”

درهمین حال رئیس گذر نامه این اقدام امارات متحده عربی را مخالف تمامی قوانین جهانی میداند و می گوید که برای حل این مشکل پیشنهادی نیز به شورای امنیت فرستاده است تا راه حل برای این موضوع پیدا شود.

محمد عمر صبور  رئیس گذرنامه میگوید ” این اقدام امارات متحده عربی بی حرمت ساختن سند ملی افغانستان است و این کار باعث وقت گذری برای شهروندان افغان می شود. درحالی که گذر نامه های را که ما توزیع می کنیم با معیار های جهانی برابر است و درحالی که هیچ کشور چنین تصمیم دربرابر شهروندان و گذر نامه های افغانستان نگرفته است.”

این نخستین بار است که شهروندان افغان برای گرفتن ویزه از امارات متحده عربی با چنین چالشی رو به رو میشوند، دیده شود که حکومت برای حل این مشکل چه زمانی با مقام های این کشور برای حل این معضل گفتگو خواهد کرد تا مشکلات شهروندان اش را حل کند.

گزارشگر رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

دیوید هیل: امریکا رابطه اش با حمدالله محب را قطع میکند

(Last Updated On: مارس 19, 2019) یک مقام ارشد امریکای در یک تماس تلفنی با …