انتقاد معاون دوم ریاست جمهوری از کارکرد وزارت کار و امور اجتماعی

(Last Updated On: آوریل 15, 2019)

محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور غنی میگوید، وزارت کار و امور اجتماعی در بخش نظارت از بازار کار ناکام بوده است.

آقای دانش در مراسم معرفی سید انور سادات به حیث سرپرست وزیر جدید وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که کارمندان ادارات از دریافت معاش ماهوار شان در وقت معین محروم بوده اند.

محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور میگوید: “با وجود پیشرفت ها و دستاورد ها در وزارت کار و امور اجتماعی، شماری از کارمندان هنوز هم نمیتوانند ماهانه در وقت معین معاشات شان را دریافت کنند.”

با این حال سید انور سادات سرپرست وزیر جدید وزارت کار و امور اجتماعی، بر ادامه برنامه های قبلی این وزارت تاکید دارد.

سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی ابراز میکند: “ما تلاش میکنیم که در بخش کار و حقوق کارمندان تلاش های زیاد انجام دهیم.”

به باور کارشناسان اقتصادی، عدم توجه حکومت باعث افزایش بیکاری در کشور شده و عامل این چالش را عدم رهبری مسلکی در وزارت کار و امور اجتماعی میدانند.

تاج محمد تلاش کارشناس اقتصادی میگوید: “از آغاز تا اکنون در وزارت کار و امور اجتماعی فرد مسلکی گماشته نشده است، همین دلیل است که بیکاری افزایش یافته است.”

در همین حال باشندگان کشور به ویژه پایتخت نشینان همواره از نبود افراد مسلکی در ادارات  دولت انتقاد کرده و حکومت را در کاهش بیکاری در کشور ناکام دانسته است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

منابع: قرار است وزارت دولت در امور صلح از سوی ارگ ایجاد شود

(Last Updated On: ژوئن 16, 2019) قرار است وزارت دولت در امور مصالحه، از سوی …