خبرهای تازه

انتقاد خبرنگاران از شیوه اطلاع دهی نهادهای حکومتی

(Last Updated On: آوریل 17, 2019)

خبرنگاران از حاضر نشدن شماری از سخن‌گویان حکومت برای گفت‌وگوهای رو در رو انتقاد می‌کنند.

این خبرنگاران می‌گویند که ریاست جمهوری، وزارت‌های دفاع، داخله، شورای امنیت ملی و چندین نهاد مهم دیگر به عوض گفتگوی مستقیم با خبرنگاران، نوارهای ویدیویی خبری دلخواه شان‌را ارسال می‌کنند که کار زمینه اطلاع دهی باز را محدود ساخته است.

با این حال، به دنبال هر رویداد خبری، نخستین تماس خبرنگاران به سخن‌گویان حکومتی ومسوولان است. اما، این تماس‌ها در بسیاری وقت‌ها پاسخ نمی یابند، اگرهم پاسخ دریابند بسیاری از سخن‌گویان حاضر به گفتگوی رو در رو نمی‌شوند.

در همین حال، مرکز رسانه‌های حکومت که  مدیرت اطلاع رسانی از سوی نهادی‌های حکومتی به رسانه‌ها را بر دوش دارد، کارشیوه‌های کنونی اطلاع رسانی از سوی سخن‌گویان حکومت را کهنه می‌داند و می‌گوید که شماری از سخن‌گویان از بهر نداشتن تجربه رسانه ای دست به اطلاع دهی یک‌جانبه می‌زنند.

فیروز بشری، رییس مرکز رسانه‌های حکومت بیان میدارد: ” شیوه اطلاع دهی باید باز باشد نه محدود. دربرخی موارد سخنگویان تازه مقرر می شوند که نیاز به آموزش دارند و در رزوهای اول کار شاید خبرنگاران راضی نباشند؛ اما به مروز زمان بهتر می شه کارها.”

بربنیاد اطلاعات مرکز رسانه های حکومت، در حال حاضر ۶۰ سخنگوی درکابل و ۱۰۰ سخنگو در ولایت های کشور ماموریت دارند تا اطلاعات نهادهای را که در آن کار می‌کنند، با رسانه‌ها بگونه باز شریک سازند، اما به اساس گفته های شماری از خبرنگاران با گذشت هر روز دریچه‌های اطلاع دهی برای شان محدود می شود ونهادها می‌کوشند تا بیشترینه اطلاعات را یکطرفه ودسته بندی شده دراختیار خبرنگاران قرار بدهند نه اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران را.

گزارش دهنده: شاهپور فرهمند

About Ariana News

Avatar

Check Also

نگرانی‌ها از فعالیت‌ گروه داعش در افغانستان

(Last Updated On: آگوست 20, 2019)  سازمان ملل متحد، خاک افغانستان را یگانه مکان امن …