انتقاد اداره حفاظت محیط زیست بر واردات نفت «ای ۸۰» به کشور

(Last Updated On: مارس 18, 2018)

اداره حفاظت از محیط زیست می گوید نفت «ای ۸۰» کم کیفیت ترین مواد سوختی بوده که بیشتر از هر چه دیگر سبب آلودگی هوا در شهر ها می شود.  

نیک محمد، رییس نظارت محیط زیستی این اداره گفت:”با وجودیکه وسایط ما در افغانستان قدیمی تر است باید نفت بهتر باشد اما دیده می شود نفت های ۸۰ در افغانستان استفاده می شود و یا هم نفت ها پایان تر از ۸۰ که این یک چالش خیلی جدی است.”

تصمیم تورید دوباره این نفت به کشور بنابر پیشنهاد وزارت مالیه از ماه قوس سال روان گرفته شد.  

با این حال، اداره نورم واستاندارد که وظیفه اصلی در برابر واردات مواد نفتی کم کیفیت دارد، برخی خلا ها در سال روان را هم می پذیرد اما در سال پیشرو می گوید که جلو قاچاق مواد کم کیفیت را به بازار می گیرند.

نقیب الله فایق، رییس اداره ملی نورم و استاندارد اظهار داشت:”در مورد نفت های دیزل و پطرول هم اقدامات خوب شده اما تا حدی که مردم پول میدهند و انتظار دارند از این بیشتر نفت های با کیفیت خوب به دست آورند اما نیست.”

سوخت مواد کم کیفیت بیشتر روی آلودگی تاثیر گذاشته و این مورد سبب شده است تا بیشتر بیماری های تنفسی از همین آلودگی باشد.

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه بیان داشت:”گرد و غبار دود وآلینده های که ناشی از استفاده مواد محروقی غیر معیاری است شمار مریضان به مراتب در شفاخانه های افزایش می یابد.”

آگاهان می گویند استفاده از نفت «ای ۸۰» سال ها قبل متوقف شده بود و حکومت نباید اجازه استفاده دوباره این مواد سوختی را می داد.

محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیستی بیان داشت: ” در سطح چهان تفریبا ۶۵ در صد از آلوده گی ها را منابع سیار است، یعنی بیشترین آلوده گی را می تواند تیل با اکتان ۸۰ داشته باشد.”

 وزارت مالیه پیشنهاد نفت «ای ۸۰» را بد دلیل جعل اسناد تاجران می گوید: که تعرفه های گمرکی شان را کمتر می پردازند باید تورید شود این وزارت همچنان گفته است تازمانی که نفت بالاتر «ای ۹۲» در بازار وارد نشود ممکن از نفت «ای ۸۰» استفاده گردد.

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …