افغانستان سالانه ۹ درصد صادرات و ۹۱ درصد واردات دارد

(Last Updated On: ژانویه 15, 2018)

سالانه میزان داد ستد های بازرگانی در کشور به هفت میلیارد دالر می رسد.

افغانستان یک کشور وارداتی است که بر اساس آمار وزارت تجارت سالانه نه در صد صادرات و 91 در صد واردات آن تخمین زده شده است.

افغانستان در سال 2017 بیش از 720 میلیون دالر صادرات و بیش از شش میلیارد دالر واردات داشته است.

افغانستان بیشتر با پاکستان، ایران، هند و کشورهای آسیایی میانه داد و ستد تجاری داشته که واردات آن شامل مواد نفتی، ساختمانی و خوراکی اند و صادرات شامل میوه‌های تازه و خشک، قالین و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی می شود.

میزان تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه سالانه دو میلیارد دالر، با پاکستان بیش از یک میلیارد دالر، با ایران نزدیک به دو میلیارد دالر و با هندوستان به 600 میلیون دالر می رسد.

به اساس این آمار میزان تجارت کابل با اسلام آباد نسبت به پنج سال گذشته کاهش و برعکس با ایران افزایش یافته است.

وزارت تجارت می گوید ایجاد توازن در صادرات و واردات نیاز به کار بیشتر دارد.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت به آریانانیوز گفت: “متاسفانه ما هنوز هم یک کشور وارداتی هستیم اما در سه سال گذشته روند صادرات ما رو به افزایش است. در سال 2017 نسبت به سال 2016 بیش از 100 میلیون دالر افزایش صادرات داشتیم که حدوداً به بیش از 720 میلیون دالر صادرات ما در سال 2017 بوده که 20 درصد افزایش را نشان می دهد.”

اتاق تجارت افغانستان نیز نسبت به این وضعیت نگران است.

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت در مورد گفت: “دلیل وارداتی بودن ما نا امنی و جنگ و نبود بستر های سرمایه گذاری است.”

آگاهان اقتصادی می گویند نبود توازن میان صادرات و واردات در کشورنشان دهنده ضعف وزارت های سکتوری است.

تاج محمد تلاش، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: “تحلیل بیلانس تجارتی کشور به نقطه اوج رسیده، یک کشور وارداتی هستیم، همه اموال ما از کشور های همسایه وارد می شود که این عیب بزرگ اقتصادی است.”

آگاهان اقتصادی می گویند تا زمانی که حکومت برای رشد تولیدات داخلی و فراهم کردن زمینه صادرات کالاهای بازرگانی برنامه منظم نداشته باشد خود کفایی اقتصادی و توازن میان صادرات و واردات کشور بعید خواهد بود.

About Ariana News

Check Also

چالش‌ها بر سر احراز کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان هنوز پا برجا است

(Last Updated On: می 26, 2019) چالش‌ها برای احراز کرسی ریاست در درون مجلس نماینده‌گان …