خبرهای تازه

افغانستان خواهان مدیریت صندوق پرداخت معاشات پولیس شد

(Last Updated On: دسامبر 26, 2014)

3

رییس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است تا کنترول صندوق پرداخت معاشات پولیس افغانستان را در اختیار حکومت این کشور قرار دهد.

در حال حاضر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یک صندوق پنجصد میلیون دالری را تشکیل داده است که مسوول پرداخت معاشات پولیس افغانستان می باشد.

سخنگوی رییس جمهور به رسانه ها گفته است، این اقدام رییس جمهور افغانستان جزء از تعقیب برنامه اصلاحات است که افغانستان در نشست لندن به جامعه جهانی وعده سپرده بود.

به گفتهء نظیف الله سالارزی، افغانستان آماده است تا در برابر کمک های جامعه جهانی به گونهء شفاف حسابده باشد.

رییس جمهور افغانستان در حالی خواست مدیریت صندوق پرداخت معاشات پولیس افغانستان را از سوی خود افغان ها مطرح کرده است که، جامعه جهانی موجودیت فساد اداری گسترده را در این کشور نگران کننده می خواند.

About Ariana News

Check Also

ادامۀ اعتراضات نامزدان مجلس نمایندگان در نزدیکی ارگ

(Last Updated On: می 23, 2019)شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان حدود یک ماه …