افغانستان ازطریق فایبرنوری با چین وصل می شود

(Last Updated On: آوریل 22, 2017)

telecommunication

فایبرنوری به طول 480 کیلومتر از طریق ولایت بدخشان افغانستان را با چین وصل می کند.

این پروژه نزدیک به 50 میلیون دالر هزینه دارد که از طریق برنامه دیجیتال سازی کاسای بانک جهانی تمویل می شود.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید: تفاهمنامه این پروژه امضا شده که با تکمیل آن افغانستان ازطریق چین به اروپا و افریقا وصل می شود.

مقام ها دروزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گویند با تطبیق این برنامه افغانستان به مسیر ترانزیت معلوماتی منطقه مبدل می شود که علاوه از افزایش سهولت دسترسی به انترنت در داخل کشور منبع خوب عایداتی نیز می باشد.

سید احمدشاه سادات معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت: ” با عملی شدن این برنامه افغانستان به مرکز ترانزیت معلوماتی منطقه مبدل می شود. این برنامه روی ایجاد راه ابریشم نیز اثر مثبت دارد و به اقتصاد کشور نیز مفید است. “

بربنیاد این تفاهمنامه کشور چین در پرتاب دو ماهواره افغان ست 2 و جابجایی آن با افغانستان و آموزش کادرهای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز همکاری خواهد کرد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

جف بزوس ده میلیارد دالر برای مبارزه با گرمای جهانی اهدا میکند

(Last Updated On: فوریه 18, 2020)ثروتمندترین مرد جهان و صاحب شرکت آمازون، جف بزوس ده …