اعضای کمیسیون انتخابات نشست های رسمی شان را در خانه رییس این کمیسیون برگزار می کنند

(Last Updated On: آگوست 24, 2018)

به دلیل بسته بودن درب کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، اعضای این کمیسیون نشست های رسمی شان را در خانه رییس کمیسیون انتخابات برگزار می کنند.

بیش از ده روز می شود که درب کمیسیون مستقل انتخابات از سوی نامزدان حذف شده انتخابات مجلس نمایندگان بسته نگه داشته شده؛ آنچه کار کمیسیون را تعطیل کرده از همین رو نشست های رسمی کمیسیون، در خانه گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات برگزار می شود حتا که طراحی برگه های رای دهی مطابق فهرست نهایی نامزدان، در خانه آقای صیاد تصویب شده و از بهر چاپ به یوناما سپرده شده است.

سید حفیظ هاشمی دبیر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: “امضای اوراق رای دهی که مسئله مهم و پیچیده بود در همین موقع در همان جا (خانه رییس کمیسیون مستقل انتخابات) امضا کردیم.”

بسته شدن درب کمیسیون مستقل انتخابات اثر منفی بر تقویم انتخاباتی نیز گذاشته است. از یک سو مانع اعلام فهرست رای دهندگان شده در زمان تعیین شده آن شده و از سوی دیگر روند استخدام کارمندان روز انتخابات را به چالش کشیده است.

آقای هاشمی بیان داشت:”تعهد های که نیروهای امنیتی در اخیر هفته دادند که در شروع هفته دفاتر ما را باز می کنند و خیمه ها را می بردارند.”

در همین حال،  مریم کوفی یکی از نامزدان حذف شده اظهار داشت:”کمیسیون شکایت های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات خود شان این پروسه را به چالش بردند. در حالیکه کسی را پای اعدام هم ببرند، یک بار می پرسند که چه گفتنی داری.”

کمیسیون مستقل انتخابات اما می گوید اعتراض نامزدان حذف شده را به جای نمی کشد، برگه های رای دهی به چاب رفته و برگشت نام این نامزدان به فهرست ناممکن است.

کمتر از دو ماه دیگر به روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا های ولسوالی ها باقی مانده اما بسته بودن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و برخی دفتر های ولایتی این کمیسیون، نگرانی ها از تاخیر در روز برگزاری انتخابات اوج داده است.

گزارشگر: باعث حیات

About Ariana News

Check Also

قتل مرموز دو دانش‌آموز مکتب در پروان

(Last Updated On: می 23, 2019) دو دانش‌آموز مکتب در ولسوالی بگرام ولایت پروان، با …