اعضای پارلمان در کارهای وزارت معارف مداخله می کنند

(Last Updated On: اکتبر 26, 2017)

مارک پیمان، عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد میگوید که فساد موجود در اداره های معارف مانع استخدام 75 درصد فارغان دارالمعلمین ها در مکاتب شده است.

در گزارش این نهاد آمده است که استخدام آموزگاران بر اساس فشارهای بیرونی، خویش خوری و رشوت صورت می گیرد نه شایسته سالاری.

همچنان، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد می گوید: اعضای پارلمان افغانستان در کار های وزارت معارف مداخله می کنند و این وزارت در کارهایش استقلالیت ندارد.

آقای پیمان به روز پنجشنبه گفت: “ما 16 سفارش را به این وزارت دادیم. این وزارت استقلالیت ندارد. اعضای پارلمان باید در کار این وزارت دخالت نداشته باشد.”

اما وزیر معارف دخالت اعضای پارلمان را رد نمی کند و میگوید دخالت نداشتن برخی از اعضای پارلمان از توان این وزارت بالا است.

اسد الله حنیف بلخی، وزیر معارف کشور در مورد اظهار داشت: “استقلالیت را که اقای مارک پیمان یاد کرد ما توانایی این را نداریم تا جلو دخالت های اعضای پارلمان را بگیریم اما سفارشات دیگر را که کمیته داده به دیده قدر عملی خواهیم کرد.”

در همین حال وزیر معارف در ادامه صحبت هایش از عدم رسیده گی به قضایای فساد اداری از سوی دادستانی کل شکایت می کند.

آقای بلخمی افزود: “از سال 90 بدینسو 249 دوسیه که در وزارت معارف تفتش و بررسی شد به لوی سارنوالی فرستاده شده، تنها به 30 دوسیه رسیده گی شده و بس ما این مساله را یک ماه پیش هم به  اداره امور ریاست اجرایی و به لوی سارنوالی شریک ساختیم اما جواب نه یافتیم.”

این وزارت همچنان در مورد پلان های آینده یاد آوری نموده گفت تا 5 سال آینده آنان 75 میلیون دالر را که از نهاد های خارجی بدست خواهند آورد در بخش چاپ کتاب ها در داخل کشور به مصرف خواهند رساند.

گزارشگر: افسون محمدی

About Ariana News

Avatar

Check Also

زمان: طالبان با گروه‌های هراس‌افگن دیگر ارتباط قوی دارد

(Last Updated On: دسامبر 7, 2019)ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه کشور میگوید که هنوز هم …