خبرهای تازه

اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان

(Last Updated On: February 03, 2016 10:55 am)

معتادان بیمارستان یک هزار بستری فینکس از حکومت می خواهند تا برای شان زمینه کار را فراهم کند تا یک زندگی انسانی داشته باشند.

این جوانان میگویند نمی خواهند بار دیگر به دنیای اعتیاد بر گردند.

فرحناز فروتن گزارش ویژه از کمپ فینکس که اکنون قرار است هزاران معتاد در آن مداوا شوند آماده کرده است.

 

About Ariana News

Check Also

اندرابی با وجود اشتراک در ماموریت های دشوار به ترفیع چندانی نرسیده بود

(Last Updated On: August 28, 2016 10:12 am)فرمانده اکبر اندرابی که در دفع حمله طالبان …