اعتصاب غذایی زنان زندانی در هرات

(Last Updated On: فوریه 18, 2014)

شماری از زندنیان زن در زندان هرات از سه روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده اند، از مجموع 174 زندانی زن که در زندان هرات در حبس هستند 13 تن آنان از شنبه هفته جاری دروازه را بر روی مسوولان زندان بسته کرده و سه تن از مامورین زن زندان زنانه را به گروگان گرفته اند . مسوولان زندان هرات می گویند این زندانیان از رییس جمهور می خواهند تا فرمانی را به مناسبت هشتم مارچ به خاطر تخفیف و عفو در مدت زمان حبس برخی از آنها صادر نماید.

سیدشریف یلانی مدیر عمومی زندان مرکزی هرات میگوید، مهمترین خواست این زندانیان، صدور فرمانی به خاطر تخفیف و عفو مدت حبس این زندانیان از سوی رییس جمهور به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن می باشد.

با این حال اداره سارنوالی هرات هم می گوید، زندانیان اعتصاب کننده سه خواست عمده را مطرح کردند، صدور فرمان تازه به مناسبت هشتم مارچ از سوی رییس جمهور، سریع ساختن روند رسیدگی به دوسیه های جرمی شان از سوی دادگاه عالی در مرکز و شکایت از شامل نشدن آنها در فرمان های عفو ریاست جمهوری در سال جاری.

گل احمد رامش معاون سارنوالی هرات می گوید، بیشتر خانم های زندانی که دست به اعتصاب غذایی زده اند در جرم های قتل و اختطاف زندانی هستند.

گفته می شود این برای نخستین بار است که شماری از زندانیان زن زندان هرات دست به اعتصاب غذایی می زنند، پیش از این نیز بخش مردانه زندان مرکزی هرات تماما به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه های شان، شامل نشدن در فرمان های عفو ریاست جمهوری و ضیق بودن جای بود و باش شان دست به اعتصاب غذایی زده بودند که تقریبا 9 روز را در اعتصاب بسر می بردند، اما این مسئله حالا بخش زنانه زندان هرات را گرفته و هنوز هم زندانیان اعتصاب کننده به تصمیم شان جدی اند.

شماری از زندنیان زن در زندان هرات از سه روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده اند، از مجموع 174 زندانی زن که در زندان هرات در حبس هستند 13 تن آنان از شنبه هفته جاری دروازه را بر روی مسوولان زندان بسته کرده و سه تن از مامورین زن زندان زنانه را به گروگان گرفته اند . مسوولان زندان هرات می گویند این زندانیان از رییس جمهور می خواهند تا فرمانی را به مناسبت هشتم مارچ به خاطر تخفیف و عفو در مدت زمان حبس برخی از آنها صادر نماید.

سیدشریف یلانی مدیر عمومی زندان مرکزی هرات میگوید، مهمترین خواست این زندانیان، صدور فرمانی به خاطر تخفیف و عفو مدت حبس این زندانیان از سوی رییس جمهور به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن می باشد.

با این حال اداره سارنوالی هرات هم می گوید، زندانیان اعتصاب کننده سه خواست عمده را مطرح کردند، صدور فرمان تازه به مناسبت هشتم مارچ از سوی رییس جمهور، سریع ساختن روند رسیدگی به دوسیه های جرمی شان از سوی دادگاه عالی در مرکز و شکایت از شامل نشدن آنها در فرمان های عفو ریاست جمهوری در سال جاری.

گل احمد رامش معاون سارنوالی هرات می گوید، بیشتر خانم های زندانی که دست به اعتصاب غذایی زده اند در جرم های قتل و اختطاف زندانی هستند.

گفته می شود این برای نخستین بار است که شماری از زندانیان زن زندان هرات دست به اعتصاب غذایی می زنند، پیش از این نیز بخش مردانه زندان مرکزی هرات تماما به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه های شان، شامل نشدن در فرمان های عفو ریاست جمهوری و ضیق بودن جای بود و باش شان دست به اعتصاب غذایی زده بودند که تقریبا 9 روز را در اعتصاب بسر می بردند، اما این مسئله حالا بخش زنانه زندان هرات را گرفته و هنوز هم زندانیان اعتصاب کننده به تصمیم شان جدی اند.

About Ariana News

Check Also

هفت طالب مسلح در بلخ کشته و بازداشت شدند

(Last Updated On: فوریه 23, 2019) در نتیجه عملیات قطعات خاص نیروهای ارتش، در ولسوالی …