اعتراف وزارت مبارزه با مواد مخدر: توانایی جلوگیری کشت زار ها را نداریم

(Last Updated On: آوریل 16, 2018)

وزارت مبارزه با مواد مخدر میپذیرد که توانایی جلوگیری کشت زار های مواد مخدر در کشور را به طور لازم ندارد.

محمود دانشیار، سخنگوی  وزارت مبازره با مواد مخدر گفت: “تخریب کشت زار های مواد مخدر ممکن نیست. کشت در ساحات نا امن کشور زیاد است. تروریزم با زمین داران و قاچاقبران مواد مخدر به نحوی دست دارند. حتا نا ممکن است که از طریق تخریب مزارع، کوکنار را کاملا نابود کنیم.”

به اساس آمار های وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته ۳۲۸ هزار هکتار زمین زیر کشت کوکنار قرار گرفت.

با این حال وزارت داخله از کاهش کشت مواد مخدر در کشور خبر داد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله بیان کرد: “۲۷۰۰ عملیاتی را که معینیت مبازره با مواد مخدر در سراسر کشور انجام داده نشان دهنده کاهش است.”

پژوهش تازه برخی از نهاد های ناظر نیز نشان میدهد که کشت کوکنار در کشور در حال افزایش است و بیشتر گروه های هراس افگن از آن سود می برند.

احمد سیر یزدانی، یکی از پژوهشگران افزود: “کشت مواد مخدر در مناطق نا امن کشور صورت می گیرد. مبارزه با مواد مخدر مشکل است.  در تحقیق خود مشخص ساخیتم که کشت مواد مخدر در مناطق تحت کنترول مخالفین مسلح زیادتر صورت می گیرد.”

به اساس آمار ها در حال حاضر ۹۸ درصد مواد مخدر جهان را افغانستان تولید می کند که ۲ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در داخل کشور و متباقی این مواد به کشور های بیرونی قاچاق می شود . 

 گزارشگر: دیانا صمدی

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …