خبرهای تازه

اعتراض بخش دیگری از ساکنان غزنی بر تصمیم کمیسیون انتخابات

(Last Updated On: ژوئن 28, 2018)

امروز پنجشنبه، گروهی دیگری ازباشنده گان غزنی اقدام به راه اندازی حرکت مدنی وبرپایی خیمه تحصن برضد تصمیم حکومت مرکزی وکمیسون انتخابات برحوزه‌ای شدن انتخابات درین ولایت کردند.

عصرروزچهارشنبه اعتراض کننده گان قبلی پس ازاعلام حوزه ای شدن انتخابات درغزنی ازسوی کمیسون انتخابات خیمه تحصن شانرا برچیدند.

اما روز پنجشنبه بخش دیگری ازباشنده گان این ولایت خیمه تحصن دیگری را درهمان جا برپا کردند وحوزه ای شدن انتخابات درغزنی را خلاف قانون وبرخورد دوگانه حکومت دربرابرمردم این ولایت دانستند.

عبدالحسین حیدری بزرگ قوم درغزنی گفت: “امروز مردم در قرن حجر زندگی نمی کنند و می فهمند که قانون نقض می شود.”

بشیرعلی شفق فعال مدنی درغزنی اظهار داشت: “اگر شما رییس جمهور ملت هستید، باید دروغ و راست بودن حرف تان را ثابت کنید.”

امان الله تابش فعال مدنی درغزنی تصریح نمود: “حکومت افغانستان در واقع با این کاراش ثابت ساخت که عملکرد اش تبعیض آمیز، تفرقه افگنانه، سلیقه ای و قبیله گرایانه می باشد.”

ازسوی دیگر گفته می شود مسوولین امنیتی مانع برپایی خیمه‌ی تحصن آنها شدند و در مقابل این اعتراض کننده گان حکومت ونیروهای امنیتی را دربرخورد دوگانه با انان مورد انتقاد قرار داد.

عبدالمالک حبیبی بزرگ قوم درغزنی در این مورد گفت: “متاسفانه امروز مانع جدی برای حضور مردم در مقابل کمیسیون انتخابات ایجاد کردند.”

این اعتراض کننده گان خاطر نشان ساختند تا زمانی که خواست های آنان نیزبرآورده نشوند به اعتراض شان ادامه خواهند داد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

کمیسیون انتخابات: بیش از ۸۰۰۰۰۰ رأی فاقد شناخت بایومتریک باطل اعلام خواهد شد

(Last Updated On: اکتبر 20, 2019) مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که قرار است …