استراتیژی موفقیت آمیز امریکا باید در افغانستان اعلام شود

(Last Updated On: August 01, 2017 9:51 am)

جان مکین خواستار هر چه زودتر یک استراتیژی موفقیت آمیز اداره ی ترمپ در افغانستان شد.

وی اظهار داشته است که، باوجود سپری شدن  نزدیک به شسش ماه از ریاست جمهوری ترمپ؛ هنوز هم پالیسی موفقیت آمیز اش در افغانستان اعلان نشده است.

وی به عنوان رییس کمیته خدمات نظامی امریکا پالیسی هشت ساله اوباما را در افغانستان مورد انتقاد قرارداده و گفته است، که استراتیژی عدم شکست وی به قیمت زندگی افراد و پول امریکا تمام شده است.

فرمانده عمومی ناتو  و قومندانان نیروهای نظامی امریکا معتقد به ازدیاد نیروهای نظامی در افغانستان اند. تا بتوانند بنبست موجود را شکستانده و در نبردها با داعش با فرستادن چندین هزار نیرو پیروز گردند. 

About Ariana News

Check Also

دیدبان پنتاگون در مورد پیشرفت جنگ افغانستان مشکوک است

(Last Updated On: February 17, 2018 3:10 pm) یک نهاد دیدبان پنتاگون به تازگی در …