خبرهای تازه

از احداث سرک های بی کیفیت و فروش قرارداد ها جلوگیری شود- اشرف غنی

(Last Updated On: فوریه 15, 2015)

indefx

رییس جمهور غنی به وزارت فواید عامه هدایت داده تا هر چه عاجل در مورد حل مشکلات قراردادها اقدام نماید و در رابطه به کیفیت و هزینه پروژه های سرک سازی یک معیار اساسی ترتیب دهد تا از احداث سرک های بی کیفیت و فروش قرارداد ها از یک دست به دست دیگر جلوگیری شود.

رییس جمهور غنی همچنان گفته است، افرادیکه در فساد و کار شکنی دست دارند، باید به څارنوالی معرفی شوند و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

رمضان بشر دوست عضو ولسی جرگهتاکید می وزد که، ا ین اقدام رییس جمهور پیش از وقت است.

بگفته وی، کسانیکه در طرح و کنترول این قرار داد ها دخیل اند حلقه ای مافیایی را تشکیل داده اند و نمی گذارند به دیگران سپرده شود.

عبد القادر زازی عضو ولسی جرگه میگوید، تا زمانیکه افراد شایسته و مسلکی در وزارت خانه ها گماشته نشود تلاش های رییس جمهور در محوه و از بین بردن فساد نتیجه نخواهد داد .

اما آگاهان به این باوراند تا هنوز وزارت فواید عامه توسط سرپرست اداره میشود ممکن نیست این اقدام رییس جمهور نتیجه بدهد.

About Ariana News

Check Also

حملات گسترده طالبان مسلح بر شهر و سه ولسوالی فراه

(Last Updated On: نوامبر 15, 2018)شب گذشته طالبان مسلح شهر و ولسوالی های بالابلوک، پشت …