از احداث سرک های بی کیفیت و فروش قرارداد ها جلوگیری شود- اشرف غنی

(Last Updated On: فوریه 15, 2015)

indefx

رییس جمهور غنی به وزارت فواید عامه هدایت داده تا هر چه عاجل در مورد حل مشکلات قراردادها اقدام نماید و در رابطه به کیفیت و هزینه پروژه های سرک سازی یک معیار اساسی ترتیب دهد تا از احداث سرک های بی کیفیت و فروش قرارداد ها از یک دست به دست دیگر جلوگیری شود.

رییس جمهور غنی همچنان گفته است، افرادیکه در فساد و کار شکنی دست دارند، باید به څارنوالی معرفی شوند و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

رمضان بشر دوست عضو ولسی جرگهتاکید می وزد که، ا ین اقدام رییس جمهور پیش از وقت است.

بگفته وی، کسانیکه در طرح و کنترول این قرار داد ها دخیل اند حلقه ای مافیایی را تشکیل داده اند و نمی گذارند به دیگران سپرده شود.

عبد القادر زازی عضو ولسی جرگه میگوید، تا زمانیکه افراد شایسته و مسلکی در وزارت خانه ها گماشته نشود تلاش های رییس جمهور در محوه و از بین بردن فساد نتیجه نخواهد داد .

اما آگاهان به این باوراند تا هنوز وزارت فواید عامه توسط سرپرست اداره میشود ممکن نیست این اقدام رییس جمهور نتیجه بدهد.

About Ariana News

Check Also

آگاهان: قاچاق تولیدات خارجی به کشور برای تولیدات داخلی زیان‌آور است

(Last Updated On: می 24, 2019) حکومت برای جلوگیری از قاچاق تولیدات خارجی به کشور، …