خبرهای تازه

ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان ایجاد شد

(Last Updated On: August 28, 2018 9:21 pm)

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی طی یک فرمان، ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان را ایجاد کرد.

در خبرنامه ى ارگ آمده است که رییس جمهور غنی طی یک فرمان، ایجاد ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان و ایجاد یک بست خارج رتبه را تحت عنوان رئیس عمومی ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان، منظور نمود.

در فرمان رئیس جمهور کشور در مورد ایجاد ادارۀ تنظیم نفت و گاز آمده است که نظر به حکم مادۀ ۱۴۲ قانون اساسی و مادۀ ۴ قانون نفت و گاز و به منظور مدیریت و انسجام هر چه بهتر امور مربوط به سکتور نفت و گاز، ادغام ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع وزارت صنعت و تجارت با ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان و انتقال تشکیل مالی ۱۳۹۷ ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع وزارت صنعت و تجارت را همراه با تمام کارکنان آن به ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان، منظور می‌نمایم.

همچنان رئیس جمهور در یک فرمان جداگانه، تقرر عبدالولید تمیم را در بست خارج رتبه، به حیث رئیس عمومی ادارۀ تنظیم نفت و گاز افغانستان، منظور کرد.

About Ariana News

Check Also

غنی: حمله بر غرب کابل حمله بر تمام مردم افغانستان است

(Last Updated On: September 20, 2018 2:42 pm)رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامی‌داشت از …