خبرهای تازه

اخاذی های غیرقانونی از رانندگان موترهای باربری

(Last Updated On: سپتامبر 25, 2018)

اتحادیه سرتاسری ترانسپورت می‌گوید که در یک شبانه روز صدها میلیون افغانی از مالکان شرکت های ترانسپورتی اخذ و به جیب‌های شخصی انداخته می‌شود.

آنان می‌گویند که در این فساد سکتورهایی در وزرات فواید نیز همکاری می‌کنند.

مسوولان این اتحادیه می‌افزایند که اگر حکومت به این مشکل رسیدگی نکند در هفته آینده فعالیت های باربری خود را در سراسر کشور می‌بندند.

طلا محمد ریس سرتاسری ترانسپورت کشور می‌گوید: “ما از وزارت فواید عامه و دیگر سکتورهای خصوصی خواهش می کنیم تا این مشکلات را حل نمایند.”

اما مسوولان وزارت فواید عامه ادعاهای اتحادیه سرتاسری ترانسپورت را بی بنیاد می‌دانند.

عبداالرحمان صلاحی معاون وزارت فواید عامه ابراز می‌کند که پول گرفتن در ترازو غیر قانونی است، اما این وزارت به لحاظ قانونی حق بررسی اسناد را دارد. 

مسوولان اتاق تجارت بین المللی هم از موجودیت فساد نگرانی کرده می‌گویند که حکومت باید به مشکلات ترانسپورتی رسیدگی کند، در غیر این صورت مارکیت ها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

آگاهان اقتصادی نیز هشدار اتحادیه ترانسپورت را خطرناک می‌پندارند و از حکومت می‌خواهند تا قبل از وقت معین به مشکلات موجود نقطه پایان بگذارند.

About Ariana News

Check Also

اظهارات تازه عطامحمد نور در پیوند به تنش‌های اخیر در بلخ

(Last Updated On: مارس 20, 2019) عطامحمد نور، والی پیشین بلخ و رییس اجراییه حزب …