اتمر: شمار تروریست ها در افغانستان سه برابر شده است

(Last Updated On: October 12, 2017 8:32 pm)

مشاور شورای امنیت ملی می گوید نسبت به هفت سال گذشته  شمار تروریست ها در افغانستان سه ‌برابر افزایش یافته‌ است.

مشاور امنیت ملی آنچه برای نخست از افزایش کم پیشنه هراس افگنان بیرون مرزی و روز افزون شدن آشوبگران لب به سخن گشود. حنیف اتمر گفت: “تا هفت سال پیش که در خدمت تان بودم تعداد تروریست ها سه برابر شده است و در بین هر چهار تروریست یک تن شان تروریست خارجی است.”

ریشه گرفتن گروه های شورشی و اما زنگ خطری به کشور های منطقه به صدا در آورده است.

آقای اتمر گفت: “تروریست ها در افغانستان نخواهند ایستاد با …. چی کار دارند به کشور های منطقه می روند و کسی که تربیه میکند در مجالس پنهانی نگرانی داریم زمان اش میرسد.”

نگرانی ها از قوت گرفتن گروه های به شدت تند رو دلهره اصلی است،  آقای اتمر گفت:”سازمان های تروریستی، اقتصاد جینایی مثل مواد مخدر و قاچاق انسان و دولت های خدا نا ترس بخاطر اهداف خود این عناصر خبیث را استفاده میکند”

مشاور امنیت ملی اما افزود که جهانیان تعهد از بین بردن هراس افگنی و تقویت نیروهای امنیتی را داده است.

وی گفت:”تا چهار سال آینده پولیس و اردو چنان تقویت شوند که ارزوی مردم افغانستان است.”

آقای اتمر با این حال مشکل اصلی نیروهای امنیتی را خلای استخباراتی و فساد در درون همین نیروها دانست.

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …