اتحادیه اروپا: نبود اجماع سیاسی جایگاه حکومت افغانستان را در مذاکرات صلح تضعیف می‌کند

(Last Updated On: آوریل 18, 2019)

انستیتوت مطالعات راهبردی افغانستان؛ اینجا نقش اتحادیه اروپا در گفتگو های صلح افغانستان به بررسی گرفته می شود.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل اینجا پشتیبانی مالی و سیاسی اتحادیه اروپا را پس از توافق صلح با طالبان اعلام می کند.

هرچند امریکا با طالبان بارها گفتگو کرده اما تاکنون اتحادیه اروپا وارد روند گفتگو های صلح نشده است، این اتحادیه حکومت افغانستان و گروه طالبان را تنها تصمیم گیرنده‌گان بر سر توافقنامه صلح می داند اما از نبود اجماع سیاسی در حکومت روی روند گفتگو ها نگران است.

پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در کابل هشدار می دهد که نبود اجماع سیاسی جایگاه حکومت افغانستان را در مذاکرات صلح تضعیف خواهد کرد و به طالبان دست بالا خواهد داد.

این دیپلمات اروپائی از هیات گفتگوکننده نشست دوحه می خواهد که در میان خود به یک اجماع برسند.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل همچنان حکومت افغانستان و گروه طالبان را تنها تصمیم گیرنده‌گان اصلی بر سر توافق‌نامه صلح می داند.

از عینک سفیر اتحادیه اروپا، گفتگو های فعلی با طالبان، مذاکرات صلح نیست. اتحادیه اروپا باور دارد که مذاکرات صلح زمانی خواهد بود که حکومت افغانستان و گروه طالبان به گونه مستقیم و رو دررو با هم مذاکره کنند.

اتحادیه اروپا همچنان با شکل گیری اداره موقت به شدت مخالف است. 

او می گوید: “ما از منطق ایجاد حکومت موقت حمایت نمیکنیم، که ما نمیخواهیم نهاد های جوان این کشور را به بحر چالش ها پرتاب کنیم، ما این جا به اساس تئوری صحبت نمیکنیم، بلکه عملاٌ میخواهیم که چیزی را که میگویم انجام شود.”

اتحادیه اروپا با تاخیر انتخابات ریاست جمهوری به بهانه مذاکرات صلح نیز مخالفت می کند.

“باید همزمان با بیشبرد گفتگوهای صلح، انتخابات نیز روی میز کار حکومت وحدت ملی باشد. ما می‌خواهیم این دو روند به گونه ی مشترک مورد توجه قرار گیرد و نباید انتخابات در گرو گفتگوهای صلح قرار گیرد. انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان معین آن برگزار شود.”

هرچند که ماه ها از گفتگو های صلح بین امریکا و طالبان می گذرد اما تاکنون دو طرف به یک توافق نهایی دست نیافته اند و در سوی دیگر، طالبان حاضر به مذاکره مستقیم با دولت افغانستان هم نشده اند. اما اتحادیه اروپا هشدار می دهد که اگر گفتگو ها به نتیجه نرسد، افغانستان با تاثیرات ناگواری روی همه موارد روبرو خواهد شد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

افراد ناشناس چهار عضو یک خانواده را در شهر کابل به قتل رساندند

(Last Updated On: ژانویه 20, 2020) افراد ناشناس چهار عضو یک خانواده در حوزه هفتم …