اتاق های تجارت و صنایع از گسترش روابط بازرگانی با آزربایجان خبر داد

(Last Updated On: June 26, 2017 6:47 pm)

اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگوید، روابط بازرگانی با آزربایجان می تواند در بخش تطبیق پروژه های بزرگ منطقه ای و همکاری های ترانزیتی با افغانستان همکاری کند.

اتاق تجارت و صنایع تاکید کرد که روابط بازرگانی افغانستان با این کشور در حال گسترش است و میزان داد و ستد بازرگانی را افزایش خواهد داد.  

صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع گفت: ” روابط افغانستان با آزربایجان در بخش تطبیق پروژه های منطقه ای و هم چنان بخش همکاری های ترانزیتی  و در بخش واردات و صادرات فوق العاده مهم است”.

هم اکنون میزان داد وستد بین دو کشور نزدیک به چهل میلیون دالر است در حالیکه این رقم در سال های گذشته به پانزده میلیون دالر می رسید. وزارت تجارت و صنایع می گوید تلاش می کنند تا همکاری های آزربایجان در بخش های آفزایش صادرات، جمع آوری درآمد ها و ایجاد سهولت های بازرگانی جلب کنند.

مسافرقوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت: ” ما تفاهم نامه ای با آزربایجان داریم و چندی پیش یک گروپ کاری آن کشور به افغانستان آمدند برای اینکه ظرفیت های که در افغانستان وجود دارد را مشاهده کنند و در بخش گمرکات ما را همکاری کرده اند.”

افغانستان می تواند تکنالوژی، مواد اولیه غذایی و مواد ساختمانی را از آزربایجان وارد کند و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، محصولات کشاورزی، میوه و سبزی، و نباتات طبیعی را به آن کشور صادر کند.      

 گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Check Also

پنتاگون از وعده کمک های بیشتر هند به افغانستان خبر میدهد

(Last Updated On: February 23, 2018 5:57 pm)وزارت دفاع آمریکا میگوید که هند به عنوان …