خبرهای تازه

اتاق بین المللی تجارت از اوضاع بد سرمایه گذاری در افغانستان نگران است

(Last Updated On: September 01, 2018 7:12 pm)

اتاق تجارت بین المللی افغانستان از نبود زمینه های سرمایه گذاری در این کشور ابراز نگرانی می کند.

معاون این اتاق ذبیح الله زیارمل یاد آور می شود که با ایجاد حکومت وحدت ملی زمینه ها برای سرمایه گذاری های خارجی نیز کاهش یافته است.

آقای زیارمل گفت: “بعد از ۲۰۱۴ تا به امروز سطح سرمایه گذاری خارجی در افغانستان متاسفانه که به صفر رسیده است و برعکس سرمایه گذاری که قبلا در افغانستان صورت گرفته بود اکثر شان ورشکست شدند. یک تعداد سرمایه گذاران دیگر که علاقمندی سرمایه گذاری داشتند، بنابر برخورد حکومت نیز بی علاقه شدند.”

اما وزارت صنایع و تجارت می گوید حمایت از سرمایه گذاری در زمان حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.

اجمل حمید عبدالرحیم زی معین وزارت تجارت و صنایع افزود: “با مقایسه چند سال اخیر گام های بهتر در بخش سرمایه گذاری برداشته شده است.”

آما آگاهان سیاسی می گویند بیشترین عملکرد های حکومت در زمینه های سرمایه گذاری نمادین و تبلغاتی بوده و هیچ گاه در عمل برای حمایت از سرمایه گذاری چیزی مشاهده نمی شود.

About Ariana News

Check Also

غنی: حمله بر غرب کابل حمله بر تمام مردم افغانستان است

(Last Updated On: September 20, 2018 2:42 pm)رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامی‌داشت از …