خبرهای تازه

ابرازنگراني شمارى از نهادهاي خيريه بين المللي

(Last Updated On: اکتبر 4, 2011)

شماری از نهاد های خیریه ی بین المللی ابراز نگرانی می کنند که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت مانع پیشرفت های نشود که در ده سال گذشته در زنده گی زنان به میان آمده است. مسوولان این نهاد ها به این باور اند که شاید حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح حقوق زنان را قربانی کند.

شماری از اعضای اناث مجلس نماینده گان این نگرانی را بی جا دانسته می گویند:

صلح باید در روشنی قانون صورت گیرد. به گفته ی آنان اگر مخالفان مسلح دولت بدون درنظرداشت قوانین نافذه و عدم توجه به حقوق زنان صلح بخواهند زنان در برابر آنها مقاومت خواهند کرد.

فریده سوما گزارشگر راديو-تلويزيون آريانا گزارش ميدهد:

نهاد های خیریه ی بین المللی اکسفام و اکشن اید با نشر گزارشی گفته اند که  حقوق زنان در افغانستان با  خطر مواجه می باشد. به گفته ی  آنها از یکسو نیروهای بین المللی در حال خارج شدن از این کشور هستند و از سوی هم دولت می خواهد برای تامین صلح  با مخالفان مسلح گفتگو کند بناءً شاید یکبار دیگر زنان در افغانستان منزوی شده و حقوق شان پامال گردد. در گزارش آمده است که دست آورد ها در بخش حقوق زنان شکننده بوده و با در نظر داشت وضعیت کنونی پیشرفت ها در بخش حقوق زنان به آینده ی نامعلومی مواجه می باشد. به گفته ی نهاد های اکسفام و اکشن اید با آنکه در ده  سال اخیر زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی دستآورد های خوبی دارند اما این دستآورد ها به حالت شکننده باقی مانده است. در گزارش این دو نهاد گفته شده خطر آن وجود دارد که دولت برای تامین صلح شاید حقوق زنان را قربانی کند.

لویس هنکوک یک مسوول اکسفام می گوید:

در افغانستان باید صلح واقعی تامین شود نه تفاهم سیاسی که به نفع یک تعداد باشد.

حبیبه دانش عضو مجلس نماینده گان ميگويد:

زنان افغان نمیتوانند برای دفاع از حقوق شان به یک طرف مذاکره کننده گان صلح اعتماد کنند. آنان می خواهند که در میز مذاکره حضور داشته و از حقوق شان دفاع کنند

رحیمه جامی عضو مجلس نماینده گان ميگويد:

صلح یک خواست با ارزش جامعه ی افغانی می باشد، که باید تامین شود. به گفته ی وي زنان در ده سال گذشته د ستآورد های خوبی دارند و نا ممکن است که افغانستان در این بخش ده سال عقب رود. و بیان می دارد که اگر زنان بفهمند که در روند صلح حقوق آنها پامال می شود در برار آن مقاومت خواهند کرد.

در گزارش اکسفام و اکشن اید آمده است که نقش زنان در معارف بیشتر شده و اما در دیگر ادارات دولتی در حال کاهش یافتن است. بر اساس ارقام این گزارش در سال 2006 میلادی نقش زنان در ادارات دولتی 31 درصد بود اما اکنون این رقم به 18 کاهش یافته است.

About ATN News

Avatar

Check Also

منابع: طالبان در بزرگ‌راه بغلان-قندز باج‌گیری می‌کنند

(Last Updated On: اکتبر 19, 2019) باشندگان بغلان و مسافران که در شاهراه شمال‌شرق کشور …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.