آگاهان: حکومت از نشست های ناتو بهره لازم را نبرده است

(Last Updated On: آوریل 27, 2018)

شماری از آگاهان در واکنش به تعهدات داده شده در نشست بروکسل میگویند در صورتیکه حکومت افغانستان از نشست های گذشته درک درست نداشته باشد و اعتبار و جایگاهش را نشان ندهد، از این چنین نشست ها نمی تواند بهره ببرد.

برنا صالحی، آگاه روابط بین الملل بیان کرد: ” نشست ناتو فرصت هایی را به افغانستان ایجاد می کند که افغانستان میتواند در سیاست های داخلی و همین طور در سطح نظام بین الملل پیش کشور ها یک اعتبار و جایگاه را کسب بکند که ناتو و سایر کشور ها، قدرت ها و سازمانهای افغانستان را حمایت بکند.”

شمار دیگر آگاهان به این باورند که حلقاتی در داخل نظام تلاش دارند تا مانع رسیدن به صلح شوند؛ اما حکومت در این نشست ها باید تلاش کند جامعه جهانی را متعهد به ایستادن در برابر حامیان هراس افگنان کند.  

اکبر جان فولاد، آگاه نظامی افزود: “بعضی گروه های سیاسی است که در داخل نظام به منحرف شدن صلح تلاش می کنند. باید فشار به پاکستان بیشتر شود.دولت افغانستان باید به گونه بنیادی زمینه را به صلح برابر کند. از یک سو فشار های بیرونی بیشتر شود، از سوی دیگر اسناد ارایه شود.”

یک روز پیش از نشست ناتو، طالبان از آغاز عملیات بهاری‌ شان زیر نام خندق هشدار داده و پیشنهاد صلح  حکومت افغانستان را نیز رد کردند.

About Ariana News

Avatar

Check Also

طالبان یک عضو شورای ولایتی سمنگان و چهارتن دیگر را در بغلان باخود بردند

(Last Updated On: آگوست 24, 2019) محمدهاشم سروری، معاون شورای ولایتی سمنگان، می‌گوید که طالبان …