آمادگی روس ها برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی افغانستان

(Last Updated On: October 10, 2017 4:37 pm)

روسیه آماده شده است که در بخش های اقتصادی کشور سرمایه گذاری کند.

مسوولان اتاق تجارت افغانستان می گویند به زودی بیش از 60 سرمایه گذار روسیه در همراهی با وزیر انرژی روسیه به کابل خواهند آمد تا در بخش تولید انرژی و اعمار بند های آب رایزنی کنند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت افغانستان می گوید: “سرمایه گذاران روسیه می خواهند در افغانستان در بخش های تولید انرژی برق و فرصت های دیگر سرمایه گذاری کنند.”

در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی سرمایه گذاری روسیه در افغانستان را با توجه به حضور گسترده غرب چالش بر انگیز میدانند.

یونس سالک، آگاه امور اقتصادی در مورد اظهار داشت: “روسیه می تواند در بخش های مختلف سرمایه گذاری کند و اثر گذار نیز است اما حضور گسترده غرب در کشور مانع این اقدام خواهد شد.”

این آگاهان همچنان می گویند که در چند سال گذشته بار ها سرمایه گذاران روسی در کشور رفت و آمد کرده اند اما نتیجه آن تا اکنون مثبت نبوده است.

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …