Videos

NAGARISH 14 Aug 2018 | نگرش: بررسی ابعاد جنگ غزنی
نیروهای امنیتی افغان بر شهر غزنی تصرف کامل دارند و...
PAS AZ KHABAR 14 Aug 2018 | پس از خبر: چگونگی روند مذاکرات صلح بین واشنگتن و طالبان
دراوج شدت های نبرد دربخش های از کشور، اداره دیپلوماسی...
Ariana News 08 News 14 August 2018 | آریانانیوز، خبرهای دری، ۲۳ اسد ۱۳۹۷
پاک سازی مرکز شهر غزنی از وجود طالبان مسلح؛ خوش...
Ariana News 6pm News 14 Aug 2018| آریانانیوز، خبرهای پشتو، ۲۳ اسد ۱۳۹۷
د غزني د جګړې تازه حال؛ د سولې په پروسه...
PAS AZ KHABAR 13 Aug 2018 | پس از خبر: چالش های بوجود آمده لیست نهایی نامزدان
کمیسیون مستقل انتخابات مسدود کردن درب این کمیسیون از سوی...
Ariana News 08 News 13 August 2018 | آریانانیوز، خبرهای دری، ۲۲ اسد ۱۳۹۷
وضعیت بد امنیتی غزنی و تلفات این درگیری؛ نگرانی کمیسیون...
1/362