Satellite Express
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

موجودیت دایمی کمیسیون شکایات انتخاباتی خلاف قانون اساسی است- معنوى

Sun Jul 28, 12:56 pm

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موجودیت دایمی کمیسیون شکایات انتخاباتی را درقانون تازه توشیح شده از سوی رییس جمهور خلاف قانون اساسی میدانند و میگویند: این مورد برای انتخابات آینده افغانستان درد سر سازاست.

آقای معنوی ضمن این میگوید: ده ها موارد از تخطی های قانونی در قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. اما به دلیل اینکه ذهنیت عامه مخشوش نشود و زمان انتخابات هم نزدیک است این بحث را جدی نگرفته اند.

کمتر از دوهفته می شود که قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات پس ازتصویب شورای ملی ازسوی رییس جمهور توشیح شد و براساس آن به کمیته گزینش دستور داده شد تا فهرست 27 تن از واجدین شرایط را به رییس جمهور ارایه کنند.

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه داشتن قانون را یک نیاز وقابل تقدیر میداند اما میگوید: “موجودیت تخطی های قانونی درقانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمسییون مستقل انتخابات  خلاف قانون اساسی است”.

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:” حضور قاضی القضات یک کشور در کمیته گزینش، حضور یک رییس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی در کمیته گزینش منطق آن در کجاست ؟ آیا این یک بحث قضایی است؟ یک بحث مربوط به قانون اساسی افغانستان است؟ چرا ما نهاد های ما را مصروف میسازیم در یک کاری که وظیفه شان نیست”.

وی افزود: چون بحث شخصی فرد خود ما نیز مطرح است در این مورد بیشتر بحث نمیکنم اما همین  قدر میگویم که چنین چیزی که حالا رایج شده که یک کمیته گزینش اسناد ها را جمع ، بررسی و بعداً به رییس جمهور آنرا شریک میسازد در هیچ کشور نمونه ندارد”.

درحالیکه براساس این قانون باید تمام نه نفر از اعضای بلند رتبه کمیسیون مستقل انتخابات دوباره ازسوی رییس جمهورمعرفی می شوند اما آقای معنوی خاطرنشان کرد که به دلیل مطرح بودن جایگاه شخصی خودش ونزدیکی زمان انتخابات موارد غیرقانونی این قانون را جدی نگرفتند.

با این همه درحالیکه هفته گذشته شش تن از کمیشنران باغیرقانونی خواندن قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات خواهان باقیماندن درسمت های قبلی شان شدند. اما آقای معنوی میگوید درصورتی که شخص دیگری به جای وی گماشته شود حاضر است با وی تجاربش را شریک سازد.

آقای معنوی از آغاز مرحله دوم روند ثبت نام درسراسر افغانستان خبرداده گفت: ا”فزون برچهل ویک مرکزثبت نام رأیدهی قبلی 399 مرکز دیگر در ولسوالی ها و نواحی شهر های افغانستان ایجاد شده است که از جمله 385 مرکز آن روزشنبه پنجم اسد کارشان را رسماً آغاز کرده اند.

به گفته وی در14 ولسوالی مواد ثبت نام به زودی می رسد، در 74 ولسوالی توسط چرخبالهای اردوی ملی وآیساف اکمالات صورت می گیرد و تنها در4 ولسوالی که تحت حاکمیت دولت نیست مراکز ثبت نام فعال نخواهد شد.

ازسوی دیگررییس کمیسیون مستقل انتخابات درمورد شرکت مهاجران افغان در کشورهای بیرونی گفت: بودجه کافی دراین مورد در درست نیست و با بحث های دوام دار روی این مسأله هنوز به راهکارعملی دست نیافته اند.

 • 1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
  Loading ... Loading ...
 • 151 views
 • Email Email
 • Print