• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
المان هشت صد و پنجاه سرباز برای اموزش نیرو های افغان  می فرستد

پارلمان آلمان اعزام ۸۵۰ نظامی این کشور را در ماموریت آموزشی و مشورت دهی ناتو برای نیر...

وزیر دفاع ملی را رئیس جمهور و وزیر داخله را رئیس اجراییه معرفی خواهد کرد

یک فرد نزدیک به عبدالله عبدالله میگوید؛ رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور بر سر گزنیش نام...

در ولسوالی دانگام کونر حال هم درگیری ادامه دارد

در ولسوالی دانگام ولایت کونر امروز برای روز هفتم نیز درگیری میان نیرهای امنیتی محلی و...

امنیت ملی: یک تن دیگر از عاملین قضیۀ پغمان نیز دستگیر شد

مقامات امنیت ملی میگوید، یک تن دیگر از عاملین قضیۀ پغمان اسامی سید فضل الله نیز امروز...

امریکا قصد دارد تا بر فشار هایش بالای اسلام اباد ادامه دهد

ادوارد رایتس رئیس کمتیۀ مناسبات خارجی مجلس نماینده گان امریکا می گوید؛ واشنگتن پس از ...

مشرف: کرزی تحریک طالبان پاکستانی را حمایت میکرد

پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان ادعا میکند که حکومت پیشین افغانستان به رهبری حامد...

جوهری: به هیچ مخرب اجازه فعالیت داده نخواهد شد

معین وزارت دفاع هنگام اخذ آزمون شمولیت در اکادمی نظامی، به هراس افگنان هشدار می دهد ک...

Featured
Videos
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۹ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۸ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۷ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۵ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۴ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۳ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۳ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۲ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۱ دسمبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۰دسمبر ۲۰۱۴