• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
سی و یک درصد افغان ها حکومت وحدت ملی را ناکام گفته

روند سه افغانستان در نظر سنجی دریافته است که بسیاری از افغان ها در مورد اینده حکومت و...

بیش از پنجاه جلسه مجلس نمایندگان بخاطر غیابت وکلا لغو شده است

برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گوید؛ مجلس دور کاری سال جاری را به پایان رساند؛ اما ب...

هیچ پروژه نو در بودجه سال جدید گنجانیده نشده است

شماریاز اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس می گوید؛ بودجه ملی سال 1394 خورشیدی با وجود ب...

سه قراردادی امریکا از سوی سرباز افغانی کشته شدند

مقامات امریکایی و افغان گفته اند که سه قراردادی وزارت دفاع امریکا ناوقت روز گذشته در ...

کاخ سفید: طالبان تروریست نیستند

سخنگوی کاخ سفید با آنکه طالبان را یک گروه بسیار خطرناک میخواند، اما طالبان را گروه تر...

وزارت امور خارجه در پی ایجاد گفتمان منطقه یی علیه افراط گرایی است

مسوولان در وزارت خارجه می گویند؛ به دنبال راه اندازی گفتمان بزرگ منطقه یی در مورد افر...

نی از تعدیل قانون رسانه های همگانی از سوی مجلس نمایندگان انتقاد کرد

اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی از تعدیل قانون رسانه های همگانی از سوی ...

Currently there are no posts.