• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
قرار است فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا چند روز آینده امضا شود

معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید” به اساس نشست های که میان رییس جمهور و رییس ا...

یک نمایشگاه صنایع دستی زنان ازسوی وزارت امور زنان گشایش یافت

دراین نمایشگاه که ده ها زن صنایع دستی شان را به نمایش گذاشته اند، از حکومت می خواهند ...

بعد از این به شرکت های که با کیفیت پایین کار میکنند قراردارها داده نخواهد شد

مسوولان وزارت فواید عامه می گویند که بررسی ها درباره شرکت های ساختمانی را آغاز کرده ا...

بیش از صد جنگجو در ولایت زابل  کشته شدند

معاون دوم رییس جمهور تاکید دارد در عملیات جستجو برای رهایی افراد ربوده شده در ولایت ز...

کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش زنان معتاد در کشور ابراز نگرانی میکند

 به گفته آنان در بیش از دو هزار پرونده ثبت شده خشونت علیه زنان بیشترین عامل آن کسانی ...

حکومت افغانستان خواهان افزایش روابط با هند است- عبدالله

رئیس اجرائیه می گوید که هند افغانستان را دربخش های گونه گون کمک های زیاد کرده و حکومت...

اخذ آزمون کانکور امروز در کابل به پایان رسید

مسوولان در وزارت تحصیلات عالی مگویند، دستکم دو صد وچهل هزار دانش آموز شامل امتحان کان...