• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
غنی: به هیچ کس اجازۀ جنگ نیابتی در افغانستان نخواهیم داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور هشدار میدهد که به هیچ کس اجازه جنگ نیابتی در افغانستان ...

محقق: کابینۀ جدید بر اساس توافقنامۀ سیاسی اعلام خواهد شد

کابینۀ حکومت وحدت ملی پیش از نشست لندن مشخص خواهد شد. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبد...

مسلمیار: دولت مشروعیت خود را از دست میدهد

رئیس مجلس نمایندگان میگوید که دولت مشروعیت خود را از دست داده و باید حکومت به اساس قا...

سازمان بین المللی کار: اکثر کودکان در کوره های خشت پزی در شرایط بد بهداشتی کار می کنند

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید؛ یک اعشاریه نه میلیون کودک خورد سال درسراسر کشور به ...

زاخیلوال: ضمانت متهمین پروندۀ کابل بانک را نکرده ام

عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه کشور می گوید؛ ضمانت هیچ متهم پرونده کابلبانک را نکرده...

در صورت عدم حضور ضمانت شدگان از سوی زاخیلوال، خود وزیرمالیه مورد تعقیب قرارخواهد گرفت

دادستانی کل می گوید که قانون برهمه یکسان جاری خواهد شد و اگر دو رئیس کابل بانک نو و ق...

مصطفوی: امسال بیش از دو هزار دو صد پرونده خشونت علیه زنان ثبت شده

وزارت امور زنان می¬گوید، در هشت ماه اخیر دو هزار و دو صد و بیست و چهار قضیه خشونت علی...

Featured
Videos
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۶ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۵ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۴ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۳ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۱ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۰ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز 19 نومبر 2014
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۸   نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۳   نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۰   نومبر ۲۰۱۴