• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
هیچ پیشرفتی در تشکیل کابینه صورت نگرفته است

ستار مراد عضو کمیته تشکیل کابینه میگوید، تا هنوز هیچ پیشرفتی در باره تشکیل کابینه صور...

نشست فوق العاده مجلس نمایندگان

مجلس نماینده گان روز یک شنبه نشست فوق العاده را در مورد سند امنیتی کابل واشنگتن برگزا...

رئیس جمهور امریکا ماموریت نظامی کشور را در افغانستان تا ختم 2015 تمدید کرد

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ماموریت نظامیان اش را در افغانستان تا سال ...

حکومت جدید با مافیایی اقتصادی مبارزه جدی میکند- دانش

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور با تاکید بر مبارزه جدی با مافیایی اقتصادی میگوید، حکوم...

عربستان سعودی تلاش میکند تا موانع اساسی در برابر مذاکره با طالبان را بر دارد

عربستان سعودی تلاش جدی دارد تا در همکاری با دولت افغانستان موانع اساسی در برابر مذاکر...

یک تلویزیون محلی در ولسوالی کشم بدخشان آغاز به نشرات کرد

معاون  تلویزیون  ملی افغانستان در هنگام افتتاح این  تلویزیون نقش رسانه ها را در رساند...

دشمنان هیچگاهی نخواهند توانست تا صدای زنان افغان را خاموش سازند- بارکزی

شکریه بارکزی به دشمنان مردم افغانستان هشدار می دهد که، هیچگاهی نخواهند توانست تا صدای...

Featured
Videos
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۱ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۲۰ نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز 19 نومبر 2014
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۸  نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۳  نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۱۰  نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۰۷  نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۰۶  نومبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۳۱  اکتبوبر ۲۰۱۴
خبرهای دری آریانا نیوز ۳۰  اکتبوبر ۲۰۱۴