وزارت انکشاف دهات سروی ارزیابی موثریت و ایجاد شفافیت را آغاز کرد

(Last Updated On: July 16, 2017 6:15 pm)

وزارت انکشاف دهات به منظور ارزیابی موثریت و ایجاد شفافیت در پروژه های انکشافی به سطح حکومت سروی را به راه انداخته است.

هدف از راه اندازی این سروی چگونگی تطبیق بهتر و ارزیابی دست آورد های پروژه های انکشافی در روستا ها بر اساس اولیت ها و نیاز مندی ها است.

 بر اساس این سروی تا دو سال آینده کابینه حکومت برنامه های تحقیقی علمی را برای تطبیق پروژه های خود خواهند داشت.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید: “پروژه ها به اساس تحقیق علمی پلان گذاری خواهند شد و این سروی ما به سطح حکومت موثر خواهند بود”.

به گفته ی وزیر احیا و انکشاف دهات پیش از این پروژه ها بر اساس پیشنهاد ها تطبیق میشد اما، با استفاده از این سروی می توانند پروژه های انکشافی را بر مبنای نیاز ها و اولیت ها تطبیق کنند.

نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید: “این سروی برای ما ثابت خواهند کرد که در کدام نقطه افغانستان ما در چی موقیعت انکشافی قرار داریم چی مقدار پروژه تطبیق شده اولویت ها چی است”.

بر مبنای پلان وزارت احیا وانکشاف دهات این سروی از هشت ولایت کشور با هزینه ی ۳۳  میلیون افغانی آغاز شده و تا سال ۲۰۱۹ در سراسر کشور به پایان خواهد رسید.

About Ariana News

Check Also

امنیت ملی: ۲۱ عضو مهم شبکه حقانی در ولایت میدان وردک کشته شدند

(Last Updated On: November 23, 2017 12:16 pm) ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته …