خبرهای تازه

هشدار اداره مبارزه با فساد به مقامات بلند رتبه ای که دارایی هایشان را ثبت نکرده اند

(Last Updated On: January 10, 2017 7:54 pm)

captureادارۀ مبارزه با فساد اداری میگوید، شماری از ماموران بلند رتبۀ دولتی تا کنون دارایی های شان را به ثبت نرسانیده اند.

برای سقف گذاری به پدیدۀ فساد اداری، دارایی های مقام های بلند رتبۀ دولتی باید ثبت اداره مبارزه با فساد اداری شود اما گفته میشود پس از رییس جمهور ارشد ترین فرد کشور، معاون اول ریاست جمهوری و معاون اول عبدالله عبدالله دارایی های شان را ثبت این اداره نکرده اند.

سید حسین فخری، رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری گفته است: “به اساس قانون همه مکلف اند که دارایی های خودشان را ثبت این اداره کنند، اکنون ما رقم کسانی که این کار را نکرده اند در سایت رسمی خود به نشر میرسانیم تا مجبور شوند و دارایی های خود را ثبت این اداره کنند.”

ادارۀ مبارزه با فساد اداری از دو سال بدینسو به رقم دقیق دارایی های افراد کلیدی دولت دست نیافته است.

محمد عظیم نور بخش، استاد دانشگاه گفته است: “ادارۀ مبارزه با فساد اداری کار شفافی انجام نداده است و نمیخواهد که این دارایی ها ثبت شود و یا هم دولت افغانستان بر کار این اداره بی اعتماد است.”

ادارۀ مبارزه با فساد اداری به دستور حامد کرزی که به منظور مبارزه علیه فساد اداری در این کشور ایجاد شد، درشت ترین مورد کاری این اداره، دارایی مقام های دولتی را ثبت کرده و درمورد چگونگی به دست آمدن آن ثروت ها تحقیق کند.

حالانکه نزدیک به هشت سال از کار این اداره میگذرد، فعالیت گستردۀ از این اداره در بخش ثبت دارایی ها چشم خور نبوده است.

گزارشگر: علی اصغری

About Ariana News

Check Also

دو عضو خارجی گروه داعش در ننگرهار کشته شدند

(Last Updated On: September 20, 2017 2:39 pm)مسئولان محلی در شرق افغانستان از کشته شدن …