غنی: تا ۲ سال آینده باکو تسهیلات بزر‌گترین مرکز صادرات افغانستان را فراهم خواهد ساخت

(Last Updated On: December 04, 2017 11:42 am)

رییس جمهور، اشرف غنی در سفیر اخیرش به آذربایجان، روی گشایش راه‌ لاجورد به‌ گونۀ مفصل با آن کشور بحث نموده‌ و گفت که در ظرف دو سال آینده، باکو به ‌مثابۀ بزرگترین مرکز صادرات افغانستان، تسهیلات را فراهم خواهد ساخت.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای گفته است که رییس جمهور غنی در دیدار با هیئت اداری و اعضای شورای ملی در ارگ در مورد سفرهای اخیرش به آذربایجان، ایالات متحدۀ امریکا، هند و امارات متحدۀ عربی معلومات داد.

در خبرنامه امده است که رییس جمهور از پروژه‌های بزرگ ترانزیتی که در حال تکمیل‌ شدن است یاد کرد و از اکمال کار خط آهن ترکمنستان- تورغندی نام برد و آنرا برای رسیدن به آسیای میانه و کشورهای قفقاز جهت رشد سرمایه ‌گذاری ‌ها، مهم خواند.

همچنان از  آقای غنی به اهمیت پروژۀ تاپی اشاره کرد و افزود که تا سه ماه دیگر این پروژه وارد خاک افغانستان می‌ شود. وی نمایندگان مردم به ‌ویژه ولایات مسیر تاپی خواست تا در زمینۀ تأمین امنیت پروژه مذکور همکاری نمایند و نیز طرح انتقال گاز را با حکومت شریک سازند.

رئیس‌ جمهور تاکید کرد که باید نشست‌ های مشترک روی مسایل عمده و ملی برگزار گردد و نقش شورای ملی را در سهم گیری و جستجوی راه ‌های مناسب برای حل مشکلات، ارزنده توصیف کرد.

About Ariana News

Check Also

رئیس جمهور غنی عازم ترکیه شد

(Last Updated On: December 12, 2017 6:50 pm)رئیس جمهور غنی به منظور اشتراک در نشست …